אאא

היום (שלישי) ראש חודש סיון עולים המונים, חסידים, אנשי מעשה וצאצאים מארץ ישראל ומאירופה, לפקוד את ציון הגה"ק רבי יוסף אהרן מבוטשעטשא זי"ע ברומניה (תקצ"ה - תרע"ג) שמכונה בשעתו 'דער קליינער בעל שם טוב', על שם מופתיו הרבים, והיה ידוע שכל מי שנגע בידית דלתו - כבר היה נושע.

בהיותו בן י"ז שנה נסמך ע"י הגה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע להיות מנהיג ורבי בישראל, ציווה לקרותו לעלייה לתורה בעליית שישי וקראהו בתואר 'מורה מורינו'. בשלחנו הטהור אף נתן לו זימון על הכוס ובמוצאי שבת שלחו להיות רבי ואדמו"ר לחסידים, והפטיר עליו שהוא אחד מג' תלמידיו שזוכים להבין את דברי תורתו לעומקם, ואף לאחר מכן נסע אליו כמה פעמים לעיר בעלזא.

מלבד שהיה אדמו"ר ורבי היה גם כן רב ואב"ד בעיר והפך את המקום למבצר של חסידות.

בהיותהוכבן כ"ה כבר היה מפורסם וקדוש, חוץ ממה שהיה גאון בכל מקצעות התורה ולחם במלחמתה של תורה עם גאוני זמנו, וביניהם ה'בית שלמה' וכתב אליו: "'ישאו הרים שלום לנופך ספיר ויהלום כבוד מחו' ידיד עליון וידיד נפשי הרב הגדול המופלג בתו"י חסידא ופרישא המפורסם בישראל לשבח ותהל הכש"ת מוה' יוסף אהרן נ"י אבד"ק בוטשעטשא".

שימש כרב ואדמו"ר במשך כ-60 שנים, אך סירב לבקשת חסידיו לכתוב את דברי תורתו שנאמרו בשבתות וחגים ולא נתן להדפיסם, חוץ משנה אחת בה הגיע תלמיד חכם מופלג מגליציה שהעלה את דברי תורתו על הכתב וקיבל את הסכמתו להדפיסם, ומאותה שנה יצא לאור הספר "יד יוסף" על התורה ומועדים.

נסתלק בשנת תרע"ג ונטמן באהל הציון ליד אביו הגה"ק ר' אליעזר וואלף בעיירה בוטעשטשא במחוז מולדובה ברומניה. יצויין שצאצאיו ממשיכי דרכו הם האדמו"רים לבית בוטשאטשא -בוטושאן.