אאא

• ישיבת אור אלחנן בירושלים, המונה 281 בחורים, קיבלה לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי צבי ויינפלד, רבי מרדכי סמפולינסקי ורבי אברהם פוזן. בימים אלו הולך ונשלם בנייתו של ארון קודש חדש ומפואר, לע"נ ראש הישיבה הגרמ"מ חדש זצ"ל.

• ישיבת אורחות תורה בבני ברק, המונה 650 בחורים, קיבלה לשיעור א' השנה 130 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיבה רבי ברוך דב דיסקין, רבי איתמר גרבוז, רבי צבי יהודה אדלשטיין, רבי יחיאל קלרמן, ראש הקיבוץ רבי נחום לבה ורבי אהרן אוסטרן. המראיין: המשגיח רבי חזקיהו מישקובסקי והרב ויסבלום. השנה נמצאת הישיבה בצל האבל הכבד בפטירת מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שהקימה ועמד בראשה, ומציינת זאת בבחינת 'ישיבה על קברו' בבניית קמפוס מפואר לבית מדרש שימנה 1000 מקומות ועוד 500 מיטות לפנימייה, וויקרא שמה "קרית איילת השחר".

• ישיבת אור ישראל בפתח תקוה, המונה 385 בחורים - בשונה מתמיד, בעקבות חסר במקומות בבית המדרש ובפנימייה, לא התקבלו לשיעור א' יותר מ-70 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי יגאל רוזן ורבי מרדכי רבינוביץ. המראיין: המשגיח רבי צבי דיאמנט.

ישיבת אור ישראל, יעקב כהן - פלאש 90
ישיבת אור ישראל, יעקב כהן - פלאש 90
הגדלה

• ישיבת אהל יוסף ברמות ד' בראשות הגאון רבי עובדיה יוסף ורבי דב טורק, המונה 230 בחורים, קיבלה לשיעור א' כ-60 תלמידים.

• ישיבת אוצרות התורה בבני ברק, של מוסדות אור גאון, עומדת בראשות חתנו של המייסד ר"צ פדידה, רבי יעקב שרבאני. כיום מונה הישיבה כמאתיים בחורים. יש לציין, שבשנים האחרונות הוגבלו מספר המקומות בישיבה בשל חוסר מקום, אך לאור הביקוש הרב בשנה זו, הוחלט בהנהלת הישיבה על הגדלת השיעור באופן משמעותי, והתקבלו אליה מעל 60 בחורים. יצוין, כי לראשונה בתולדות הישיבה, היא יצאה במסע רישום שנוהל ע"י הרב ישראל כהן.

• ישיבת באר התורה ("גיל") הממוקמת בקמפוס בעיר בית שמש, המונה כ-300 בחורים, קיבלה 68 בחורים. הבוחנים: רבי יעקב משה ליבוביץ' ורבי מנחם דויטש, כשלאחר מכן עברו הבחורים אצל ראש הישיבה רבי גבריאל יוסף לוי לראיון. השנה הוחלט שלא לעבור את ה-70 בחורים, כדי לא לשכן בחורים בדירות. כלל בחורי הישיבה ישוכנו בקמפוס החדש.

• ישיבת באר יעקב מיסודו של הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, המונה 200 בחורים, קיבלה לשיעור א' 51 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי דוד יצחק שפירא ובנו רבי שמעון שפירא, המראיין: רבי ישראל מאיר כהן ארזי.

• ישיבת בית מאיר בבני ברק המונה 160 בחורים, קיבלה לשיעור א' 62 בחורים ולראשונה בתולדות הישיבה ייפתחו שני שיעורים, הר"מ הנוסף לשיעור א' יהיה כנראה הגאון רבי שמחה בונם רוטנברג. הבוחנים: הר"מים, רבי דניאל גינזבורג ורבי בנימין כץ. המראיין: המשגיח רבי יונתן שרגא דומב.

• ישיבת בית מדרש עליון בבני ברק המונה 500 בחורים, קיבלה לשיעור א' 100 בחורים. הישיבה השתמשה השנה במגוון רחב של בוחנים: ראש הישיבה רבי ירחמיאל אונגרישר, והר"מים רבי אברהם יצחק ליפקוביץ', רבי ישראל אדלשטיין, רבי נפתלי קופשיץ, רבי טוביה שפירא ורבי יואל מקלב. השנה ראשי הישיבות הקטנות התבקשו שלא להתקשר בענין הרישום לראש הישיבה, אלא לגבאו, כדי שלא להפריע לו בתפקידו הרם.

• ישיבת בית מתתיהו בבני ברק המונה 500 בחורים, קיבלה לשיעור א' 120 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר והר"מים רבי שרגא פישהוף, רבי יהודה אריה רפפורט ורבי צבי ויסבקר. עקב הצפיפות, תיבנה השנה 'גלריה' מעל חלק מבית המדרש, שם ילמדו תלמידי הישיבה בסדרים.

• ישיבת בית שמואל בירושלים המונה 100 בחורים, קיבלה לשיעור א' 25 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה רבי יצחק עהרנפלד. המראיין המשגיח רבי נחום בויאר.

• ישיבת ברכת יצחק באור יהודה המונה כ-100 בחורים, קיבלה לשיעור א' 22 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה רבי אבינועם פוסטבסקי, המראיין: המשגיח רבי שמעון סנדומירסקי. בישיבה הוותיקה הוחלט השנה להוביל מהלך מחודש ושינוי משמעותי ברוח המקום, ולצורך כך מונה צוות רשמים, בראשם הרב יעקב אברהמס מבכירי הרשמים בעולם הישיבות, שהוביל בשנים האחרונות הליך דומה של שינוי מבורך בסגנון הישיבה במספר ישיבות, וכחלק מהמהלך צורף לצוות הישיבה ר"מ חדש, רבי אברהם קולדצקי ממקורביו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי. במקביל, עברו פני הישיבה בשנים האחרונות שינוי גם בפן הפיננסי, כאשר הוחלט בהנהלת הישיבהעל שיפוץ בית המדרש, חדר האוכל והפנימיות.

• ישיבת ברכת אפרים המונה 300, קיבלה לשנה הבאה 60 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי בצלאל פנחסי והר"מ רבי מאיר ויזמן. הרישום התנהל ע"י בוגרי הישיבה. בשנה זו נכנס משגיח נוסף לצוות ההשגחה, רבי ישראל מאיר שמעוני, מבוגרי הישיבה.

• ישיבת גאון יעקב בבני ברק המונה 120 בחורים, קיבלה לשיעור א' 30 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי זאב ברלין חתנו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל והגר"נ זוכובסקי. המראיינים: המשגיח הרב נחום ברנשטיין והרב מאיר פרישמן. השנה, לקראת אלול הבעל"ט, ייחנך בית המדרש החדש "היכל רבי אהרון לייב", שנבנה ברוב פאר והדר בימים אלו.

• ישיבת גבעת שאול בירושלים המונה 130 בחורים, קיבלה לשיעור א' 30 תלמידים, הבוחנים: רבי אליעזר שפירא מראשי הישיבה והמשגיח רבי יהודה מנדלסון, יצוין, שזו בין הישיבות היחידות ששומרות על לימוד המוסר בסגננונו של המשגיח הרב שלמה וולבה זצ"ל.

• ישיבת גרודנא אשדוד המונה 220 בחורים, קיבלה השנה לשיעור א' 46 תלמידים. הבוחן: ראש הישיבה הר"מ שמידע. בנוסף, בוחנים הרמי''ם ר"י ונדרולדה ורמ"י פלס. לאחר מכן עולים הבחורים החדשים לראיון אצל המשגיח רח"י ברינגר. יצוין, שהגר"ש אויערבאך זצ"ל דאג לישיבה זו בכל נפשו, שכיום ממשיכה את דרכו.

• ישיבת גרודנא באר יעקב המונה 420 בחורים, קיבלה לשיעור א' 82 תלמידים, וכבכל שנה הוא יתחלק לשני שיעורים. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי צבי דרבקין ורבי יצחק הקר, והר"מים רבי יצחק פלונצ'ק ורבי חנניה שיף. בנוסף, עוברים לראיון אצל המשגיח רבי ישראל שלום איראם. השנה נערכים לבניית חדרי פנימייה נוספים בקמפוס, עקב מחסור במקום. יצוין, כי ישיבה זו ידועה בכך שהיא לא מעסיקה רשמים - כשיטה.

• ישיבת דברי אמת במודיעין עילית המונה 140 בחורים, קיבלה לשיעור א' 20 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי זבולון שוב ורבי יהודה אריה כץ. המראיין: ר' צבי פוברסקי מייסד הישיבה. השנה מונה משגיח חדש לישיבה, רבי שמעון פרידמן, לשעבר מישיבת באר ישראל. כמו כן, בית המדרש יעבור שיפוץ לקראת זמן אלול.

• ישיבת דרך חכמה ('סילבר') בירושלים המונה 250 בחורים, קיבלה 50 תלמידים לשיעור א'. הבוחנים: הרמי"ם רמי"ל זק"ש, ר"י גולדשטיין ור"א פרלמן. המראיינים: המשגיח הגר"ד גולד, ר"א וילנר ור"ב גרילק. יצוין, כי השנה יותקנו מזגנים חדשים בחדרי הפנימייה.

• ישיבת דעת אליהו ('עלזאס') בירושלים המונה כ-25 בחורי קיבוץ, פותחת השנה לראשונה שיעור א' של 20 בחורים. הבוחנים" ראש הישיבה רבי נפתלי עלזאס ורבי אליהו וינר.

הישיבה הגדולה 'מן ההר' המונה 170 בחורים קיבלה לשיעור א' 50 תלמידים. הבוחן הוא ראש ישיבה רבי חיים מן ההר, והמראיין רבי משה ברמן. השנה נערכים להרחבת בית המדרש.

הישיבה הגדולה ראשון לציון המונה 200 בחורים, קיבלה לשיעור א' 48 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי ישראל מאיר דרוק, מנהלה הרוחני רבי יאיר ישראלי והר"מים רבי ניסן גולדברג ורבי שרגא ברלין. המראיינים: המשגיח רבי נחמיה פרידלנדר ורבי אוריאל פרוכטר. הבחורים החדשים נבחרו מתוך יותר מ-200 נרשמים, והרישום נסגר מוקדם מתמיד.

• ישיבת היכל יצחק ('לנדא') בירושלים, המונה 250 בחורים, קיבלה לשיעור א' 56 תלמידים, שעברו מבחן וראיון אצל רבי מיכאל סגל, הרב זוננפלד והרב שפריי. השנה נוסף כוח חדש לצוות הישיבה, רבי בנימין שמואלביץ. על מלאכת הרישום הופקד ר' יהודה לנדא, בנו של ראש הישיבה.

• ישיבת חברון גבעת מרדכי המונה 1400 בחורים, קיבלה לבחינה 180 בחורים. הבוחנים, הם ראשי הישיבה רבי דוד כהן ורבי יוסף חברוני. האחראי על הרישום הוא הרב חיים ויסבלום, משגיח בישיבה, וכן מנהל הישיבה הרב שלמה קרלנשטיין. יצוין, שבשונה מכלל הישיבות, בחברון בוחנים קרוב לסוף 'זמן קיץ', כך שצפויות "נפילות|" של בחורים לטובת ישיבות אחרות.

חברון, יוסי זמיר, פלאש 90
חברון, יוסי זמיר, פלאש 90
הגדלה

•ישיבת חזון עובדיה בירושלים המונה 140 בחורים, קיבלה לשיעור א' 45 תלמידים. הבוחנים: הרב אייל עזרן והרב שמואל חיות. לאחר מכן עוברים ראיון אצל המשגיח ר"מ חמד. יצוין, כי השנה חלה עלייה, בעקבות כניסתו לתפקיד בישיבה של הרב אייל עזרן, ראש ישיבת חיי תורה לשעבר, שמכניס קו חדש בסגנון ישיבת חברון, שם למד בבחרותו.

• ישיבת חברון "החדשה" המונה 70 בחורים, קיבלה 32 תלמידים לשיעור א'. זאת השנה השנייה לרישום לבני שיעור א'. הבוחן הוא ראש הישיבה רבי שמואל אריאלי והמראיינים הם רבי יצחק יחיאל פרבשטיין ורבי ברוך דוב גרוזובסקי. יצוין, כי בשנה הקרובה נערכת הישיבה למעבר לבנין אחר.

• ישיבת חכמת שלמה ('נויברט') המונה 100 בחורים קיבלה 20 תלמידים. הבוחן: ראש הישיבה רבי בנימין דרייפוס. המראיין" המשגיח רבי אברהם אריה לוי.

• ישיבת יד אהרון בשכונת קטמון בירושלים המונה 115 בחורים, קיבלה כמדי שנה רק 22 בחורים לשיעור א', כ"חוק בל יעבור" של ראש הישיבה רבי יהושע אייכנשטיין. הבחורים עוברים מבחן וראיון אצל ראש הישיבה, לאחר בירור מקיף.

• ישיבת כנסת הגדולה ('ר' הלל') במודיעין עילית המונה 180 בחורים, קיבלה לשיעור א' 40 תלמידים. הבוחן: ר"מ הישיבה רבי שמואל שפירא. המראיין: המשגיח רבי יחזקאל פוסרינו. מי שעובר את המבחנים, נכנס לבחינה אצל ראש הישיבה רבי יצחק זאב זקס, בנו של ראש ומייסד הישיבה רבי הלל זקס זצ"ל.

• ישיבת כנסת חזקיהו ברכסים המונה 85 בחורים, קיבלה לשיעור א' 20 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יהושע מן ורבי יעקב שמואלי. המראיין: המשגיח רבי בנימין בוימל.

• ישיבת כנסת יחזקאל ('אטינגר') באלעד המונה 350 בחורים, קיבלה לשיעור א' 80 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי ברוך מרדכי אטינגר והר"מ רבי אריה פרידמן, המראיין: המשגיח רבי חזקיהו קצבורג. יצוין, כי ישיבת כנסת יחזקאל היא אחת היחידות שמצליחה לתמרן בפילוג הליטאי, כשמגיעים אליה בחורים מכל הפלגים. בשנה האחרונה התקיימו מספר סיומי ש"ס על ידי תלמידי הישיבה.

• ישיבת כנסת יצחק חדרה המונה 493 בחורים, קיבלה לשיעור א' 100 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יהושע ארנברג, המשגיח ר''ט נוביק והר"מים רבי דוד מינצר ורבי דוד דויטש - שבוחנים אף הם בשעות העומס. לאחר שנתיים של עבודת בניית חדרי הפנימייה, לאחרונה בירכו על המוגמר.

• ישיבת כנסת יצחק במודיעין עילית המונה 400 בחורים, קיבלה לשיעור א' 76 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי שמעון נוביק ורבי אליעזר שטיינהוז. המראיין: המשגיח רבי יהושע עלזאס.

• ישיבת מאור התלמוד ברחובות המונה 380 בחורים, קיבלה לשיעור א' 80 תלמידים, והוא יחולק לשני שיעורים. הבוחנים: ר"י כהן ור"א זליבנסקי. הבחורים עוברים לאחר מכן להתברך אצל ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק.

• ישיבת מאור יצחק חמד המונה 220 בחורים, קיבלה לשיעור א' 55 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם יעקובזון והר"מ רבי יעקב אנגלנדר. בישיבה מבטיחים לחלק מהבחורים שמתקבלים, כי בעתיד יתקבלו ללא בחינה לישיבת בית מתתיהו - 'ישיבת האם'.

• ישיבת מאירת שמועה באשדוד בראשות הגר''נ רוזנבלט, המונה 120 בחורים ו-80 אברכים, קיבלה לשיעור א' 30 תלמידים הבוחנים: ראש הישיבה ורבי אהרון כהן. המראיינים: המשגיח רבי שלמה מרגלית ורבי אריה דוברוב. השנה נערכים לבניית פנימייה חדשה. כמו כן, צפויים מינויים של אנשי צוות חדשים לישיבה.

• ישיבת מיר ברכפלד המונה 650 בחורים, קיבלה לשיעור א' 82 תלמידים. הבוחנים הם ראשי הישיבה רבי אליעזר יהודה פינקל ורבי נועם אלון, המראיינים: המשגיחים רבי ראובן הכסטר ורבי אליהו גודלבסקי. השנה צמצמו את מספר הבחורים, בשימת דגש על איכות וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.

• ישיבת משכן אשר בירושלים, הסניף של ישיבת יד אהרן, שמונה 85 בחורים, קיבלה לשיעור א' 20 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יהושע אייכנשטיין וחתנו הגאון רבי צבי שחור.

• ישיבת נחלת דוד בפתח תקוה המונה 70 בחורים, קיבלה לשיעור א' 20 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי דוד סלומון, רבי משה ברנשטיין והמשגיח רבי אברהם שפירא.

• ישיבת נחלת בנימין במודיעין עילית המונה 100 בחורים, קיבלה לשיעור א' 20 תלמידים. הבוחן: ראש הישיבה רבי דניאל יעקובוביץ'. המראיין: המשגיח רבי אריה נפתלי לנג.

• ישיבת נחלת הלויים בחיפה, המונה 250 בחורים, קיבלה לשיעור א' 60 תלמידים. הבוחנים: רבני הישיבה רבי אליהו וינקלר ורבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר וייס והמשגיח הגאון רבי אורי ויסבלום.

• ישיבת נחלת עפולה המונה 150 בחורים, קיבלה לשיעור א' 35 תלמידים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הרב בלום והרב לנג, המראיין המשגיח רבי בנימין בויאר.

• ישיבת נר זרח במושב עוצם, הסניף של ישיבת אורחות תורה, שמונה 130 בחורים, קיבלה 50 תלמידים לשיעור א'. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין והרמי"ם הרב אליהו ברוורמן והרב שמואל אנסבכר. המראיין: המשגיח רבי אברהם קוז'וקין.

• ישיבת נתיב הדעת ('קפלן') בירושלים המונה 300 בחורים, קיבלה לשיעור א' 74 תלמידים. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם זיסקינד. המראיין: המשגיח הרב מתיתהו שטיגל. יצוין, כי בעבר היו שוכרים דירות לבחורים, בעקבות חוסר המקום, אך השנה נכנסו לפנימייה מסודרת נוספת, בבנין מוסדות קרלין בשכונה. כזכור, השנה עברו ימים לא קלים על הגה"צ רבי נפתלי קפלן, שב"ה שב לאיתנו.

• ישיבת דעת אהרן ('קפלן החדשה' ) שנפתחה בקיץ האחרון במבנה המפואר של מוסדות "אורות התשובה" בשכונת הר נוף בירושלים, ומונה 50 בחורי קיבוץ, פותחת שיעור א' של 40 בחורים.

• ישיבת נתיבות החכמה ('וולפסון') בירושלים המונה 600 בחורים, קיבלה לשיעור א' 140 תלמידים. הבחינות - אצל הרב מנחם זורייבין, הרב בצלאל קרויז וראש הישיבה רבי דניאל קלמן וולפסון. השנה התקבל מספר בחורים משמעותי ממודיעין עילית.

הגר''ד לנדו בישיבת נתיבות חכמה, באדיבות המצלם
הגר"ד לנדו בישיבת נתיבות חכמה, באדיבות המצלם
הגדלה

• ישיבת נתיבות התורה - אור יהושע, המכונה סניף של ישיבת תפרח בבית שמש, ושמונה 86 בחורים, קיבלה לשיעור א' 30 תלמידים. הבוחנים בישיבה, הם ראש הישיבה רבי יוסף דוד רובינשטיין ורבי שלמה ברונר. המראיין: המשגיח רבי אפרים אדלר.

• ישיבת סלבודקא בבני ברק המונה 350 בחורים, קיבלה לשיעור א' 60 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה רבי משה הלל הירש, רבי מרדכי כהן ורבי שמואל זקס. לראשונה נרשמו השנה בחורים מכלל הישיבות הליטאיות, ולא רק מישיבות המזוהות עם קהילת סלבודקא, כפי רצונם של ראשי הישיבה הגרמ"ה הירש והגאון רבי דב לנדו.

• ישיבת עטרת ישראל בירושלים שבראשות הגרב"מ אזרחי חבר מועצת גדולי התורה, המונה 250 בחורים, קיבלה 50 תלמידים. הבוחן: רבי בן ציון אזרחי. המראיין: רבי מרדכי סטפנסקי. בשנה האחרונה מזרזים את הליך הבניה, במשכנה החדש בעיר מודיעין עילית.

• ישיבת עטרת שלמה בקמפוס 'שדי חמד', המונה 600 בחורים, קיבלה השנה לשיעור א' 140 תלמידים, שיתחלקו ל-3 שיעורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי שלום בער סורוצקין, רבי אליעזר לוי ורבי מנחם חסידא. המראיין: המשגיח רבי יוסף דייוויס.

• בישיבת פוניבז' בבני ברק המונה 1200 בחורים, עדיין אין בחינות ואלו יחלו באזור כ"ה תמוז. לשיעור א' צפויים להתקבל לא פחות מ-250 בחורים. הבוחנים: נשיא הישיבה ר"א כהנמן, וכן הר"מים הגרח"פ ברמן, הגר"ד מילר, הגר"ד לוי והגרי"ש מלר. הבחורים עוברים לראיון אצל המשגיח הרב אליהו קלרמן, ובסיום הבחינות נערכת ישיבה בביתו של אם נשיא הישיבה, בה משתתפים ראשי הישיבה וחברי מועצת גדולי התורה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי, שמחליטים על קבלת הבחורים.

ישיבת פוניבז', רוני שוצר - פלאש 90
ישיבת פוניבז', רוני שוצר - פלאש 90
הגדלה

• גם בישיבת פוניבז' בבני ברק המונה 1000 בחורים, עוד לא החלו לבחון, כמיטב המסורת, והצפי לשיעור א' עומד על 112 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הגר"ש מרקוביץ', הגר"א דויטש והגר"י זלושינסקי. בימי עומס של נבחנים, מצטרפים לצוות הבוחנים גם הר"מים הגרי"מ דז'ימיטרובסקי והגר"ח הבלין. כמו כן, עוברים לראיון אצל המשגיח הגרא''א דסלר. רבי אהרן זלזניק נותן תשובות לנבחנים בכ"ג תמוז.

• ישיבת קול תורה בבית וגן בירושלים המונה 380 בחורים, קיבלה לשיעור א' 72 תלמידים. הבוחן: ראש הישיבה רבי שלמה שלזינגר. הישיבה באמצע בניית ארון קודש חדש בהיכל בית המדרש. כפי שפורסם, הישיבה באמצעו של תהליך 'החדשה'.

• ישיבת קרית מלך בבני ברק המונה 270 בחורים, קיבלה לשיעור א' 72 תלמידים. הבוחן: ראש הישיבה רבי בנימין רימר. המראיין: המשגיח רבי ישראל הבלין. בשנה האחרונה הצטרפו ר"מים חדשים לצוות הישיבה: רבי דוד ליכט, ורבי יעקב קארפ - לשעבר מישיבת חדרה ק"ס.

• ישיבת רבינו חיים עוזר בבני ברק המונה 120 בחורים, קיבלה לשיעור א' 30 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה הגרמ"צ ברלין והר"מים רבי מנחם מנדל וולפא ורבי יחיאל ברלין.

• ישיבת רינה של תורה בכרמיאל, ה'סניף' של ישיבת אורחות תורה, שמונה 290 תלמידים, קיבלה לשיעור א' 70 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי אברהם סטוארט והר"מים רבי משה בונים שכטר ורבי יקותיאל פישל. הבחורים עוברים ראיון אצל המשגיח רבי יוסף פלונצ'ק ורבי שמעון עמנואל.

• ישיבת ראדין בנתניה המונה 45 בחורים, קיבלה לשיעור א' 25 תלמידים. יצוין, כי בשונה משנה שעברה, שניסו לפתוח שיעור א' ולא הצליחו, השנה הצליחו במשימה. הבוחנים הם: רבי מיכאל גוגיג ורבי יואל שפירא.

• ישיבת שכר שכיר בנתיבות מיסודו של הגר"י מאיר זצ"ל, שמונה 200 בחורים, קיבלה 42 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי צבי יהודה גרשונוביץ' ורבי דוב לב, המראיין: רבי שלמה צבי פרוכטר. בשנים האחרונות ישנה עליה בביקוש להגיע לישיבה.

• ישיבת שערי תבונה באלעד, המונה כ-300 בחורים, סגרה בימים אלו את ההרשמה לשיעור א' עם למעלה מ-70 תלמידים שנבחנו אצל ראש הישיבה רבי אהרן חדד, הגר''א בן זימרה והגר''מ בן שושן.

• ישיבת שערי שמועות במושב בית חלקיה המונה 250 בחורים, קיבלה 60 תלמידים בראשות רבי נפתלי ורבי אריה שפירא. הבוחנים: ראש הישיבה רבי אריה שפירא והר"מים רבי ישראל יעקב פינקוס ורבי יוסף פישהוף. המראיין: המשגיח רבי יעקב שטרנשוס.

• ישיבת תפרח ('תושיה') המונה 900 בחורים, קיבלה 160 תלמידים. בשונה מכלל עולם הישיבות, רק לאחר י"ז בתמוז יתחילו ימי המבחנים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי אביעזר פילץ ביחד עם רבי יעקב שיינברג, ולאחר מכן עוברים אצל רבי מנחם בן מנחם ורבי ברוך לוין. המראיין: המשגיח רבי דניאל ארנפרוינד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• ישיבת תולדות צבי בראשות הגאון אהרון יוסף סקלאר, מונה כיום מסגרת של 40 אברכים, ולאחר רישום מושקע הצטרפו 25 בחורים לשיעור א' החדש, בנוסף ל-17 שהצטרפו לקיבוץ החדש של הישיבה.

• ישיבת תורה בתפארתה באלעד, השייכת לרשת הישיבות של ארחות תורה, ושמונה 700 בחורים, קיבלה לשיעור א' 180 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יעקב סטפנסקי, והר"מים רבי אפרים רוטשילד, רבי אלעזר דוד אפשטיין, רבי רפאל גפן ורבי חיים יעקב כגן.

• ישיבת תורת זאב ("סולובייצ'יק") בירושלים, המונה 280 בחורים, קיבלה לשיעור א' 58 תלמידים. הבחורים עוברים מבחן סינון אצל ראש הישיבה רבי ברוך סולובייצ'יק, וכן אצל הר"מ רבי ישראל יעקב שמואלביץ. המראיין: המשגיח רבי אפרים אנסבכר. יצוין, כי השנה עזב רבי ירוחם דגני שכיהן כר"מ שיעור א', ובמקומו ימונה הרב שלאנגר, שעד היום שימש כ'משיב'.

• ישיבת תורת משה בראשות ראש הישיבה רבי איסר ליזרוק, השוכנת בבית וגן, מונה 120 בחורים. בשנתיים האחרונות הישיבה בתנופה: הרב הגאון רבי יצחק רפופורט מונה לראש קיבוץ, ולזמן אלול הבא צפוי להתמנות משגיח חדש לישיבה. הבוחנים: ראש הישיבה הגר"א ליזרוק, והרמי"ם רבי פנחס כהן, רבי שמואל שולמן ורבי אלחנן בלוך. לשיעור א' הבא יתקבלו 32 בחורים.