אאא

פרסום ראשון: בימים האחרונים מתגלים בקיעים וסדקים משמעותיים בגישתם של חלק מהרבנים וראשי הישיבות הספרדים המתנגדים לחוק הגיוס החדש, כאשר חלקם מכחיש כל קשר לקריאה להשתתף בעצרת נגד חוק הגיוס ואף מוסיפים כי אינם מתנגדים לחוק וטוענים כי לא ידעו שמדובר בכינוס נגד גדולי הדור.

הבקיעים והסדקים מתגלים לאחר שבימים האחרונים היו מי שניסו להוביל ל"פילוג ספרדי", ופרסמו מכתב בחתימת עשרות רבנים ספרדים בעד ההפגנות בנושא הגיוס, נגד עמדת מועצות חכמי וגדולי התורה.

"כיכר השבת" חושף את מכתביהם של גדולי הרבנים הספרדים, בכתב ידם, בהם הם מודיעים במפורש כי לא היתה בכוונתם כלל וכלל לתמוך בכינוס שכזה ואינם מתערבים במהלכים בנושא חוק הגיוס.

חלק מהרבנים מכפיפים את דעתם בפני מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ובפני נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן ומבהירים כי הסמכות בנושאים אלו מסורה לגדולי הדור.

בין היתר גילו דעתם הרבנים הספרדים, הגאונים רבי שלמה בן שמעון, רבי שלמה יוסף מחפוד, רבי צבי פדידה, רבי משה חזקיהו, רבי יעקב שהרבני, רבי אמנון סבאג, רבי צבי סימן טוב ורבי יעקב זכריה.

ל"כיכר השבת" נודע כי גם מבתיהם של רבנים אחרים ששמם שורבב אף הוא לתמיכה בהפגנה, יצאו הכחשות בעל פה ונמסר כי אין להם כל חלק ונחלה עם העצרות המתוכננות בנושא הגיוס.

עם זאת חלק מראשי הישיבות הספרדיות, בהם הגאון חכם משה צדקה, הגאון רבי יהודה כהן, הגאון רבי יצחק ברכה והמקובל רבי דוד בצרי, סבורים כי החוק רע ולכן לדעתם יש להשתתף בעצרת שתתקיים מחר. 

 

תמלול מכתבי הרבנים

  • הגאון רבי שלמה בן שמעון

בס"ד, יום ט"ז תמוז תשע"ח
ללא כל ספק שכולנו הולכים תחת הנהגתו של רבנו הגדול מרן ראש הישיבה רבי שלום הכהן שליט"א
ומה שפורסם בשמי כאילו שותף להפגנות הינו שקר וכזב
שלמה בן שמעון

מכתבו של הגאון רבי שלמה בן שמעון
מכתבו של הגאון רבי שלמה בן שמעון
  • הגאון רבי שלמה מחפוד

בס"ד, יום ו' ט"ז תמוז ה'תשע"ח
בעניין המודעות בנושא הגיוס,
הנני להבהיר ששמי שורבב ללא ידיעתי,
ואינני מתערב בנושאים אלו כלל.
והסמכות בעניינים אלו שיסודתם בהררי קודש - מסורה רק לגדולי הדור שליט"א.
ובאתי על החתום
שלמה יוסף מחפוד

מכתבו של הגאון רבי שלמה מחפוד
מכתבו של הגאון רבי שלמה מחפוד
  • הגאונים רבי צבי פדידה ורבי יעקב שרבאני

בס"ד
הבהרה חשובה
היות והתפרסם לאחרונה ע"י גורמים שאין אנחנו נוקטים כדרכם
ומשייכים אותנו כאחד מהם שלא כפי שהציגו לנו,
והתברר שזה לא כרצון רבותינו שליט"א
הרינו להביע דעתנו שאנו כפופים רק לדעת תורה של גדולי דורנו שליט"א
ובראשם מורנו ורבנו הגאון הגדול שר התורה שליט"א
אשר רבות בשנים אנו מתאבקים בעפר רגליו

הרב צבי פדידה
מייסד וראש מוסדות התורה
אור גאון ואוצרות התורה

הרב יעקב שרבאני
ראש הישיבה הגדולה
אוצרות התורה

מכתבם של הגאונים רבי צבי פדידה ורבי יעקב שרבאני
מכתבם של הגאונים רבי צבי פדידה ורבי יעקב שרבאני
  • הגאון רבי משה חזקיהו

בס"ד
הבהרה
אינני מתימר לעשות שום פעולה או ענין נגד דעת רבותינו מאורי הדור אשר לאורם נלך מועצת החכמים
והריני כפוף להחלטתם בכל ענין צבורי והנהגתי
ואם נהגתי לא נכון זו היתה טעות הנובעת מחוסר ידיעה
הרב משה חזקיהו
רב שכונת קרית הרצוג 
וראש מוסדות אהלי אברהם

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מכתבו של הגאון רבי משה חזקיהו
מכתבו של הגאון רבי משה חזקיהו
  • הגאון רבי אמנון סבאג

בעזהי"ת עש"ק פ' בלק
הבהרה
מאחר שנודע לי שרבותי שליט״א אין דעתם נוחה מהמהלכים הננקטים בנושא הגיוס, הריני מודיע בזה כי אני מבטל ומסיר את חתימתי בנושא הגיוס והעצרת בנדון. אני מודיע כי בכל ההחלטות אני כפוף לדעת רבותי שליט״א
אמנון סבאג

מכתבו של הגאון רבי אמנון סבאג
מכתבו של הגאון רבי אמנון סבאג
  • הגאון רבי צבי סימן טוב

בס"ד
יום ו' ט"ז בתמוז תשע"ח

הנני בזה לגלות את דעתי כי בכל ענייני הנהגת הציבור ובפרט בענייני הגיוס אין לסטות מהמקובל ויש לפעול אך ורק על פי הנהגתו של מרן ראש הישיבה הג"ר שלום כהן שליט"א ומועצות חכמי וגדולי התורה. 
וכל מה שפורסם בחתימתי היה בטרם נודע לי דעתו של הג"ר שלום כהן שליט״א דעת תורה, ומשנה אחרונה עיקר.
בברכת התורה
צבי סימן טוב

מכתבו של הגאון רבי צבי סימן טוב
מכתבו של הגאון רבי צבי סימן טוב
  • הגאון רבי יעקב זכריה

בס"ד
הבהרה
הנני להבהיר כי בחתימה על מחאת חוק הגיוס לא היתה כוונתנו לסור מדרכו והחלטתו של נשיא מועצת חכמי התורה הגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א וזכות לנו ללכת לאורו בכל
ולאורו נלך בכל הפעולות לשמירת עולם התורה הספרדי ההולך וגדל בכמות ואיכות כן ירבו
והנני מושך את חתימתי אם משמע ממנה אחרת
יעקב זכריה

מכתבו של הגאון רבי יעקב זכריה
מכתבו של הגאון רבי יעקב זכריה
הגדלה