אאא

שמחה - לאחר העצב: כחודש לאחר פטירתו של המשפיע הרה"צ רבי קלמן גודלשמיט זצ"ל, שמחה גדולה במשפחה הערב (חמישי), בבואה של הבת הדסה בקשרי השידוכין.

לפני כחודש הוכו מאות מתלמידיו ומכריו של המשפיע הברסלבאי רבי קלמן במכה גדולה, בהילקחו לשמי מרומים לאחר מחלה קשה איתה התמודד בגבורה ותעצומות נפש.

הערב, כאמור, חוגגת המשפחה את אירוסי בת הזקונים, עם הבחור ישראל דון מבכירי ישיבת "היכל יצחק" (לנדא) בירושלים.

יצוין, כי החתן המיועד מתגורר בשכנות למשפחת גולדשמידט.

ל"כיכר השבת" נודע כי בשל ימי תשעת הימים, שמחת האירוסין תיערך לאחר תשעה באב.