אאא

שר הביטחון אביגדור ליברמן, החליט למנות את תא"ל עופר וינטר לתפקיד המזכיר הצבאי לשר הביטחון.

וינטר אשר שמו עלה לכותרות במבצע צוק איתן שאז כיהן בתפקידו כמח״ט גבעתי, כשפרסם ״דף מפקד לקרב" בנוסף למסרים כגון הדגשת עמידה במשימה והגנת העם והמולדת, כתב: "ההיסטוריה בחרה בנו להיות בחוד החנית של הלחימה באויב הטרוריסטי העזתי, אשר מחרף מנאץ ומגדף, אלוקי מערכות ישראל. אני נושא עיני לשמיים וקורא עמכם 'שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד'. ה' אלוקי ישראל היה נא מצליח דרכינו, אשר אנו הולכים ועומדים להילחם למען עמך ישראל כנגד אויב המנאץ שמך".

דף המפקד פורסם באמצעי התקשורת ועורר דיון בנושא מקומה של הדת והאמונה בצבא כשוינטר הופך לסמל "ההדתה" בצה"ל.

דף המפקד זה עורר רעש אף בתוך כותלי הצבא, ולכאורה מנע מוינטר את סיכוייו להתקדם לתפקיד מזכירו הצבאי של ראש הממשלה ומפקד אוגדה עליהם התמודד בהמשך. וינטר שלא קודם בסבבים הקודמים זעם על מצבו ואיים כי אם לא יקבל את תפקיד מפקד אוגדה, יפרוש. דבר שלא נעשה בסוף.

באוגוסט 2014, הקים עופר וינטר שהיה אז מח"ט גבעתי את הפלוגה החרדית בגבעתי "פלוגת תומר", ביוזמתו ובתיאום ושיתוף פעולה עם רבנים במגזר החרדי הוביל עם ארגון שח"ר את הקמת הפלוגה המתייחדת בכך שהיא מאפשרת אווירה חרדית לחלוטין, ומקבלת לתוכה בוגרי מוסדות חרדיים בלבד, בתנאי שהם מקיימים אורח חיים דתי.