אאא

התפצלות דגל התורה במודיעין עלית: נציגי ברכפלד בסיעת דגל התורה אברהם וויס ואבינועם שיפמן, שהזדהו כרשימת 'דגל התורה אחוזת ברכפלד', קיבלו את ברכתו של רב השכונה הגר"י זיכרמן למהלך.

הנציגים שחשו שהם נדחקו על ידי הפיצול לקבוצת האופזיציה לגוטרמן, מיהרו להכריז על הקמת סיעה עצמאית שתייצג את שכונת ברכפלד.

לאחר שקיבלו את ברכתו של המרא דאתרא, מיהר הרב זיכרמן להבהיר לראש העיר יעקב גוטרמן, כי הוא תומך בשניים ומבקש לשים אותם ב''כותל המזרח'' של רשימתו.

כזכור, לקראת הבחירות המקומיות, הנוהל הוא שכל חבר מועצה צריך להגדיר בישיבת מועצה את השתייכותו לאיזו מבין הסיעות במועצה, בתהליך הנקרא "הזדהות".

ביום ההזדהות עצמו, רשאי כל חבר מועצה להכריז על השתייכותו לכל סיעה שהיא, וזאת אף בלי קשר לסיעה אליה נבחר בבחירות הקודמות. כמות חברי הסיעה הנגזרת מתהליך ההזדהות, הינה קריטית להמשך תהליך הבחירות.

אלא שבעוד בכל הערים בהן נערכה הצבעת הזדהות, הזדהו החברים כמתבקש, במודיעין עילית סירב ראש העיר יעקב גוטרמן ליישר קו עם החלטת המפלגה ולשנות ממה שהיה מקובל בעבר, אז בא כוח המפלגה היה גוטרמן עצמו.

ואכן מוקדם יותר ביצע גוטרמן תרגיל לגפני, לאחר שהזדהה בישיבת המועצה כ'אגודת החרדים דגל התורה', כאשר הוא בא כח הסיעה ומשה מוטרפרל ממלא מקומו. למהלכו של גוטרמן הצטרפו, מוטרפרל, נחום גיטלר ואליהו אוחיון.

יתר נציגי דגל התורה הזדהו כרשימת 'דגל התורה', כאשר בא כח הסיעה הוא משה גפני וממלא מקומו משה שיפמן, מלבד יעקב ולנשטיין, שהזדהה כרשימת 'דגל התורה מודיעין עלית'.

שיפמן וויס שהבינו כי הם מזוהים עם קבוצת האופוזיציה לגוטרמן, מיהרו להכריז על עצמם כסיעת יחיד. כאמור, לאחר המעשה הם קיבלו את ברכת רב השכונה למהלך.