אאא

רבני בית שמש התכנסו לאחרונה לאסיפה מיוחדת בביתו של הגאון רבי נתן קופשיץ, מרבני המקום, כדי לדון בענין הטענות לחילולי שבת במפעל המלט 'הר-טוב', שבאזור התעשייה של העיר.

האסיפה נערכה לאור בקשת בעלי המפעל מראש עיריית בית שמש משה אבוטבול לסייע להם מול משרד הכלכלה ולהטיל הגבלות על היבוא, בכדי לעודד את יצור המלט המקומי.

במשך שעה ארוכה דנו הרבנים בטענות לחילול השבת במפעל, ובשאלה האם לאור המצב ראוי לסייע להם. חלק מהרבנים צידדו לחיוב, שכן הבעלים הסכימו לקבל על עצמם לשמור שבת בתנאים מסוימים, אלא שעדיין לא נמצאו פתרונות לכל הבעיות.

אך מנגד הרב חיים מונדר, רב 'יפה נוף' ומו"צ ב'העדה החרדית', דחה את הדברים הללו: "אם באמת ירצו בהנהלת המפעל לשמור שבת, הם כבר ימצאו את הדרכים כיצד להתגבר על כל המכשולים, ואין דבר העומד בפני הרצון", טען.

במהלך האסיפה נטען בפני הרבנים, כי עבודתם בשבת של חלק מהאנשים במפעל הר טוב, היא בעל כורחם, מחשש לאיבוד מקור פרנסתם.

בשלב זה נזעק הרב מרדכי גולדשטיין, רב 'משכנות יעקב', ואמר: "זה מזכיר את מה שהיה באמריקה, בימים ההם לפני המלחמה, שיהודי שהעז לא להופיע בשבת לעבודתו היה מפוטר לאלתר. ואכן יהודים יראים ושלמים בעת ההיא באמריקה היו מתחילים לחפש עבודה חדשה בכל שבוע מדי יום ראשון, כשלצערנו היו הרבה מהם שלא עמדו בניסיון הקשה ואיבדו את היהדות שלהם, כשהם ובניהם ובני בניהם יורדים לשאול תחתית רח"ל. אסור לנו לגרום שמצב כזה יקרא בארץ ישראל ח"ו".

בסיומה של האסיפה, ביקשו הרבנים מראש העיר אבוטבול שלא להיענות לבקשת בעלי המפעל, ולא לסייע לו כל עוד הוא מחלל שבת. בנוסף, חתמו הרבנים על מכתב הקורא לחיזוק שמירת השבת.

מכתב הרבנים (סריקה)
מכתב הרבנים (סריקה)
הגדלה

תחת הכותרת ''זעקת השבת'', כתבו הרבנים, ביניהם גם הרב בנציון יעקב ואזנר, הרב קלמן וייס, הרב אלימלך קורנפלד והרב שמואל יוסף שטייצברג: "באנו בזה לבקש ולתבוע את עלבונה של שבת קודשנו, אשר לדאבוננו נרמסת בריש גלי על ידי הרבה מפעלים שמייצרים את מוצריהם בשבת קודש, ובפרט בעניין המלט והבלוקים המיוצרים בארצנו הקדושה על ידי מפעלים העובדים רח"ל בשבת, בו בזמן שבשנים האחרונות כמעט ממחצית מהמלט מיובא בחו"ל באותו מחיר ללא חשש חילול שבת".

''לכן מבקשים אנו בזאת שכל אחד יתאמץ להעדיף לקנות מלט שאין בו חילול שבת כלל. והיום שב"ה ציבור החרדים התרבו מאוד כ"י, בכוחם על ידי זה בלי שום ספק למנוע את חילולי השבת בארצנו הקדושה".

"ובזכות שמירת שבת קודש ניוושע בכל העניינים ובפרט היום כאן בארץ הקודש, אשר שונאינו עומדים מסביבנו וזקוקים אנו לישועת ה' בכל רגע, יכולה היא שתרחם ותשמור עלינו, ויקויים בנו דברי חז"ל אין ישראל נגאלין אלא בזכות השבת שנאמר בשובה ובנחת תיוושעון".

• תגובות

ממפעל מלט הר טוב נמסר: "המפעל על עובדיו, ההנהלה והבעלים, מוקירים ומעריכים את יום השבת ואת הזכות הגדולה שנפלה בחלקם להיות שומרי שבת.  ובטוחים כי בעוד מספר חודשים נברך על המוגמר ונהפוך למפעל מייצר מלט הראשון בעולם שומר שבת".

"עם רכישת מפעל מלט הר טוב החלו הבעלים החדשים בנקיטת צעדים ופעולות הכרוכות בחלקם בהשקעה ומשאבים לפתירת סוגיית החובה להשארת התנורים הגדולים שהינם חלק מתהליך הייצור ודולקים בעוצמה גבוהה לאורך כל ימות השנה תחת אחריות מבחינה בטיחותית ללא חילול שבת". 

"התהליך כולו מלווה על ידי רבנים ומוראי הוראה ובראשם רבני הוועדה למען השבת הגאון הרב שטייצברג שליט"א וגאב"ד קוממיות הגאון רבי משה יוסף מאיר מנדלסון שליט"א".

"חברת מלט הר טוב לא כפתה ואינה כופה על מי מעובדיה לעבוד ח"ו בשבת ומידע זה הועבר ככל הנראה בשוגג לכבוד הרבנים". 

"עם פרסום המכתב (על אף שלא מוזכר במכתב הרבנים שום מילה על מפעל המלט הר טוב) חברת מלט הר טוב פנתה לכבוד הרבנים על מנת שתינתן האפשרות הלגיטימית לפרוס בפניהם את הפעולות הנמרצות, ההשתדלות והמחויבות לשמירת השבת". 

"החברה מצרה על כך שלא ניתנה לה הזדמנות זו טרם פרסום המכתב. ובטוחה כי יצא תיקון והבהרה בהמשך".

הרב שמואל יוסף שטיצברג, רב בקהילת חסידי גור בבית שמש, ומרבני ה'וועדה למען השבת', מסר: "לצערנו יש כמה מפעלים המייצרים ומשווקים מלט, שפעולותיהם כרוכות בחילול שבת. כך הוא הדבר במפעל "נשר", שהוא מפעל המלט הגדול במדינה, העושה את השבת כחול, ומייצר מלט ביום השבת, תוך איסור של עשרות מלאכות הנעשות על ידי עשרות יהודים בשבת קודש רח"ל. וכך הוא הדבר במפעלי מלט אחרים, שיש בהם חשש חילול שבת בהובלת ובפריקת המלט".

"מפעל מלט "הר טוב" הסמוך לבית שמש, נפרד ממפעל האב "נשר" לפני כמה שנים, ונמכר ליזמים פרטיים. הבעלים החדשים הם אנשים דתיים שומרי שבת, ובמשך השנתיים האחרונות עשו כמה פעולות כדי לצמצם את חילול השבת במפעל, אך עדיין יש מה לתקן".

"כרב בעיר בית שמש הסמוכה למפעל, ביקרתי במפעל, וגם שמעתי עדויות לגבי המצב של שמירת השבת במפעל, ונפגשתי לצורך כך עם ההנהלה, והצעתי כמה דרכים ואפשרויות כדי להעמיד את שמירת השבת במפעל על תילה, וכדי ששמירת השבת תהיה מושלמת, ולא למחצה לשליש ולרביע. ואכן ההנהלה קיבלה על עצמה שורה של צעדים, הכוללים השקעה עצומה של כספים, כדי לעמוד בדרישות ההלכתיות".

"צעדים אלו הם עדיין בראשית הדרך, ותידרש תקופה ארוכה כדי לתכנן את הפעולות הנדרשות וכדי להביא את המפעל לידי שמירת שבת מוחלטת. והדבר נעשה תוך שיתוף פעולה עם חברי ורבני "הועדה למען השבת", וכן עסקנים יקרים ואנשי מקצוע, שמלווים את התהליך מתחילתו ועד סופו. ואנו מקווים שבסיומו נוכל להצהיר על המפעל כ"מפעל שומר שבת למהדרין".

"לשמחתנו זהו מפעל המלט הראשון שהרים את הכפפה, ומקבל על עצמו לשמור שבת, תוך הקרבת הון ומאמץ. ואנו תקוה שעוד מפעלי מלט, וכן מפעלים מעוד תחומים, יעשו את הצעד הגדול והכביר הזה למען כבוד השבת. ואנחנו נשמח לשתף פעולה ולעזור ולסייע לכל מפעל שירצה לעשות צעד כזה, לשמחת לב שומרי השבת, ובטוחים אנו שמהלך כזה יביא להם ברכה והצלחה, ויקויים בהם "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה".