אאא

עטרת טלית בה התעטפו יהודים בזמן תפילת יום הכיפורים בגטו לודז' לקראת סוף שנת 1940, אותרה על ידי שליח מכון "שם עולם", מתחת לרצפת העץ באחד מצריפי המגורים ששימשו את הגטו, כשהיא מוכתמת בדם. במבצע מורכב ולאחר מאמצים רבים, הגיעה עטרת הטלית לאחרונה לארץ ותישמר במכון "שם עולם".

יו"ר המכון, הרב אברהם קריגר אומר כי "מדובר בתגלית מצמררת ונדירה שמעידה על החיים היהודיים שהתקיימו בגטו ועל האכזריות הבלתי נתפסת של הרוצחים הגרמניים שלא רחמו וגם ביום הקדוש ביותר ליהודים, טבחו, התעללו ורצחו בדם קר".

היה זה ביום כיפור, בשנת 1940, ימי טרום מלחמת העולם השנייה וכחצי שנה לאחר הקמתו של גטו לודז. ביוזמה של ראש היודנראט חיים רומקובסקי ובעצה אחת עם הנאצים, נהפך אולם הקולנוע "ביקה", שהיה אחד ממבני הציבור שנכללו בשטח הגטו, למקום כינוס ותפילה לקראת יום כיפור.

האולם עבר שיפוצים והסבה לבית כנסת תאטרלי כולל ארון קודש ובמה. רומקובסקי אף דרש שהחזן ינהל את ה"מופע" (תפילות) בליווי מקהלה. לאירוע זה הזמין רומקובסקי בשיתוף עם הממונה הגרמני על הגטו, שורה של קצינים גרמניים אשר ישבו ברוב חשיבות בשורה הראשונה של כיסאות בית הקולנוע לשעבר.

לשני צדי ארון הקודש ישבו רומקובסקי והמפקד הנאצי בכיסאות מהודרים. כולם חיכו לרגע פתיחת התפילות, היהודים שהתגוררו בגטו חשו "ברי מזל" על התחשבות הגרמנים ביום הקדוש ועל האפשרות להתכנס ולהתפלל בציבור. בחוץ, התאסף קהל רב מתוך סקרנות אך חלקם הוכו נמרצות ע"י שוטרי הגטו שניסו להרחיקם.

בסיומה של התפילה, נוצרה התקהלות והתכנסות של יהודים רבים שלא הצליחו להיכנס לבית התפילה. אנשי הסדר של הגטו, ניסו לפזר את ההתקהלות והיכו באכזריות מתפללים רבים מחוץ ובתוך בית הכנסת. הם היכו, חבטו והטיחו ברצפת העץ את המתפללים עד זוב דם - ואת חלקם עד מוות. התפילה, שרק הסתיימה, הפכה תוך דקות אחדות לפוגרום של הנאצים, בלווי משטרת הסדר של הגטו.

 

 המסע לפולין (צילום: עזרא לנדאו)

ריצפת האולם בו התקיימה התפילה, הייתה מחופה בעץ. באחרונה, עבר המקום שיפוץ במסגרתו התגלו מתחת לרצפת העץ כמה סידורי תפילה קרועים, טליתות מתפוררות, תשמישי קדושה ועטרה אחת - עיטור יהודי לטלית שנשארה שלמה ומוכתמת בדם. אותו דם בו התבוססו היהודים באותו יום כיפור לפני 78 שנים. במבצע מורכב וסבוך, כאמור, הובאו הפריטים על ידי שליח "שם עולם" מפולין למכון בארץ לצורך תיעוד ושימור.

במכון "שם עולם" נערכים לקראת ימי חול המועד של חג הסוכות, להכיר לציבור את סיפור השואה מהזווית היהודית, עם פעילויות ערכיות וחינוכיות, המעבירות מסר יהודי עוצמתי, בפעילויות המותאמות לילדים ונוער.

אם תמיד היה נדמה שהעיסוק בשואה הוא דכדוך הנפש וצלילה אל העצב האין סופי, שהשואה היא טלטלה גדולה מדי - מכדי לעסוק בה, כל זה אולי נכון, עד שמגיעים למכון 'שם עולם' בכפר הרא"ה, הרואה ומאיר את סיפור השואה בזווית אחרת לחלוטין.

בראשות המכון עומד הרב אברהם קריגר, שמקדיש את חייו לחקר ותיעוד השואה מהזווית היהודית רוחנית שלה. מהסיפורים שאסף עולה תמונה מדהימה - כי אמנם סיפור ההשמדה וההרג הוא חשוב, אבל הסיפור העיקרי הוא מסירות הנפש ותעצומות הרוח של היהודים בשואה.

בשנה האחרונה נטלה קרן 'רק התחלנו' הפועלת במגזר החרדי את היוזמה לחבר את הציבור החרדי להיכרות עם השואה מהזוויות הללו, המתעדות את מסירות הנפש יהודית וגבורת הרוח. לשם כך חברה למכון 'שם עולם', וביחד הוציאו מסע ייחודי למחנות ההשמדה בפולין, בהשתתפות אישי ציבור חרדים בכירים. מסע שעורר הדים רבים.

במהלך המסע, הביעו המשתתפים תדהמה מזווית השואה החדשה, שפתחה לפתע צוהר חדש עבורם, לא רק לאימי השואה, אלא בעיקר - לעוז היהודי הרוחני ולגבורה האמיתית.

במכון שם עולם, קיימים כיום למעלה מ-600,000 תיקים(!) עם סיפורים מרטיטים על חיי היהודים בשואה, הגדושים בעוצמות אדירות של רוח ואמונה, עם דילמות והכרעות, אירועים ותובנות, שהפרטים ההיסטוריים היבשים רק מהווים צל מלווה להבנת היתר.

"בשם עולם ניתן פתאום להבין", אומר הרב קריגר, "שהשואה זה סיפור השיא בשרשרת סיפורים היסטוריים של עמנו שבכל אירוע התמודד ובנה עוד חוליה בערכים שלו, במוסריות שלו ובעיקר באמונתו ודבקותו בקב"ה. דווקא בשואה כשקילפו מאתנו את כל החומר והפיזיות שעוטפים את האדם, נחשפו חוליות אלו במלא זוהרם".

הפעילות הזו, הינה אחת מפעולות קרן 'רק התחלנו' בראשות עו"ד עומר ינקלביץ, הפועלת בתחומים חברתיים בציבור החרדי. בין היתר, פועלת הקרן באמצעות מיזם 'אמנות ואמונה', להעצמת האמנות והאמנים החרדים, באמצעות שלל כלים, המסייעים להם לפרוץ מקצועית ולהתפרנס מאמנותם.