אאא

ההערה החריפה על 'ערוך השולחן', הקדשת הבאבא סאלי, 17,800 שקל שיצאו משימוש, ומתי כתב על עצמו "הגואל האחרון"?

הערב, יום חמישי, אור לג' בחשון, ימלאו חמש שנים להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. 'כיכר השבת' עם סדרת גילויים נדירים שלא נחשפו מעולם. 

לאחר פטירת מרן פוסק הדור זצוק"ל החלו בני המשפחה למיין את הספרים העתיקים בספריית הענק של מרן הרב עובדיה בביתו ברחוב הקבלן 45 בירושלים וגילו אוצר נדיר החושף מעט מגדולתו של מרן זצ"ל.

1.

בספר 'ערוך השולחן' שנתחבר על ידי הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, רב ואב דין בקהילת נובהרדוק, במתכונת ספרי ההלכה שנתחברו לפי סדר סימני השולחן ערוך, בהלכות שבת סימן רס"ג, כתב מרן זצ"ל הערה נדירה ויוצאת דופן בחריפותה.

מרן כתב את הדברים לעצמו בכדי לזכור את הדברים בפעם הבאה שיעיין בספר. את ההערה רשם על פטנט שחידש בעל 'ערוך השולחן' - לנוהגים שלא להדליק נרות שבת כמה נשים במקום אחד - "דאם באו להדליק בבת אחת הכל מודים שכולם יכולים להדליק ולברך".

על זה חלק מרן וכתב בכתב ידו: "זה אינו. ודבריו תמוהים" עכ"ל. 

2.

הספר "עץ הדעת", היה במשך עשרות שנים סמוך למיטתו של מרן הרב עובדיה. בספר ישנה הקדשה שהתבררה כהקדשה מהבאבא סאלי זי"ע, שכתב למרן בכתב ידו: "כי לך מצפה. ישראל אבוחצירא", וציין את שם העיר בה התגורר במרוקו - "ארפוד". 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

3.

לאחר פטירת מרן זצ"ל התברר כי מרן אשר היה שקוע בלימודו כל השנים, קיבל כספים תוך כדי לימודו והותיר אותם בספרים השונים בהם למד.

בסך הכל נמצאו 17,800 שקלים, אך מדובר בכסף ישן שלא ניתן להחליפו. "נזקקים היו לוקחים ממרן הלוואות ומחזירים תוך כדי לימודו, מרן היה דוחף את השטרות בין דפי הספר וממשיך בלימודו. על זה נאמר בפסוק 'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף'", אומר לנו אחד התלמידים. 

4.

על ספר עתיק שקנה מרן זצ"ל מסוחרים בעת ביקורו בעיר הקודש צפת, כתב מרן בכתב ידו: "גואל אחרון. עובדיה יוסף". 

תודתינו לרב בנימין חותה שצילם חלק מהספרים אחרי פטירת מרן זצ"ל, וציין כי בנו של מרן הרב עובדיה, הראשון לציון רבי יצחק יוסף, התפעל לראות את הגילויים.