אאא

בירושלים הלך לעולמו הרב חיים אילוז ז"ל, הגבאי הוותיק מבית הכנסת 'תולדות יצחק' ברחוב הקבלן שבשכונת הר נוף. בית הכנסת בו מתפלל בקביעות יו"ר ש"ס השר אריה דרעי.

קהילת 'תולדות יצחק' פרסמה הודעת אבל: "מתפללי קהילת תולדות יצחק הר נוף ירושלים המומים ומזועזעים מהסתלקותו ללא עת של הגבאי הנאמן והאהוב, המזוכך בייסורים".

בקהילה מספרים כי: "המנוח היה תמיד מוכן ומזומן לכל דבר שבקדושה, איש חיל ורב פעלים, גומל חסדים, אוהב את המקום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אשר כל ימיו מסר את נפשו לחינוך ילדי ישראל על טהרת קודש".

הלווייתו תצא הערב מוצאי שבת פרשת נח מבית הלוויות הספרדי בהר המנוחות בשעה 22:30.