אאא

תחת הכותרת "הבהרת דברים" מתפרסמת הבוקר (חמישי) מודעה מאת הרב הגאון רבי שמעון יוסף מלר, תלמידו ומקורבו של ראש ישיבת בריסק.

הרב מלר כותב: "הייתי בביתו של רבינו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משלום דוד סאלאוויציק שליט"א ומצאתיו שהוא נסער מאוד, ולשאלתי אמר לי, שהתפרסם בשמו כאילו שהוא דיבר כנגד אדמו"רים וכן כנגד גדולי בני ברק הגאונים שליט"א וביקש לפרסם כי הדברים הם שקר וכזב", ההבהרה חתומה על ידי "הרב שמעון יוסף מלר, המקורב לגדולי בריסק". 

ההבהרה
ההבהרה

מתברר כי הרקע להבהרה שפורסמה הוא בעקבות פרסום מודעות רחוב ברחובות ירושלים, למחרת ההתכנסות של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, תחת הכותרת "כאבו הגדול של זקן ראשי הישיבות מרן הגאון האדיר רבי משולם דוד סאלוויציק, היום יום ב' פר' נח ממחרת ישיבת מועצג"ת, על גודל החרפה של הסכמה לפשרות בחוקי גיוס בחורי ישראל לצבא השמד רח"ל".

בדבריו המצוטטים במודעות והוכחשו הבוקר, נכתב כביכול אמר כי "הליטאים מבני ברק לא רק שמסכימים לחוק אלא הם תובעים את החוק, הרשכבה"ג'ן האלו תובעים את החוק, בני ברק חרבה ושוממה, אין מה לעשות איתם הם מחריבים הכל".

המודעה שפורסמה
המודעה שפורסמה
הגדלה

מקורבי ראש הישיבה אומרים כי ראש הישיבה כעס שמנסים לערב אותו במחלוקת ולתקוע טריז בינו לבין האדמו"רים והרבנים עמם עומד בקשרי ידידות ובעקבות כך הבוקר, כאמור, הכחיש ראש ישיבת בריסק את הדברים.