אאא

עובדיה חממה: לכבוד יום הולדתי (י"ח חשוון), שחל השבוע ובכלל, לפניכם המדרשיר לפרשת "וירא". טוב לאדם לצחוק ולהביט על החיים בצורה אופטימית. הכל עוד יתהפך לטובה. מברך את כולכם שעל הכל עוד תצחקו, כמו אברהם ושרה. אמן!

ולמתעמקים, הנה המדרשיר השבועי:

הבחירה בשם יצחק מקפלת בתוכה לא רק גישה חיובית יותר לחיים יפים יותר, אלא גם את הניסיון לפענח הסוד הצפון בגילויי הכאוס ובחוסר ההיגיון לכאורה של דברי הימים, ואף אדרבא התהפכות הדברים כולם, לטובה.

שהרי עולמינו הוא משורש "העלם" אחד גדול.

דרך סיפורי הניסים והאמונה של אבותינו, מסופר לנו כיצד נבנה עם "אוהב צדק" עם סגולה שמסוגל לקבל על עצמו ולהנחיל לגויים חזון תיקון עולם.

עם שלמרות כל הנפילות והגלגולים בדרך, הינו בחזקת נס.עם שהניסיון להבינו נס מגדרי ההיגיון ,שהרי הוא מופת ודגל המתנוסס ובורח ויוצא מהחוקיות שבטבע.

מדרשיר השבוע רוצה לומר שהכל מבחן אמונה אחד גדול, שיתברר לטובה. לא רק לטובתנו אנו, אלא לטובת העולם כולו.

כן, גם למגורשת הגר ובנה ישמעאל, שלא מפסיקים לרדוף ולשנוא אותנו עד היום. המצב כל כך מסובך, עד שנדמה שלא נותר לנו אלא לסמוך רק על הנס, ש"חסד יסובבנו". שיקרה נס ושנאתם תתאדה כלא הייתה ובכך יתקיים הפסוק "וגר זאב עם כבש".

אותו נס של הישרדות הכבשה בין שבעים זאבים, קריעת ים הסוף, מתן תורה, תחיית השפה העברית, שיבת ציון, קוממיות אחרי השואה, הקמת המדינה, נס ששת הימים. אותו הנס,יעקור מליבם ויעביר את שנאתם העיוורת של שונאנו ויעניק להם קודם כל חירות משנאה זו, ובכך תיסלל הדרך לחירות אמיתית להם,לנו ולעולם כולו.

תתארו לכם שבסוף נצחק על הכל. על העולם הזה ועל הבליו ושלעת בלותינו תבוא לנו עדנה ממש כמו לאברהם ושרה. תתארו לכם שמלאך האלהים יבוא לכל מנהיג ואבא ואמא פלסטינאים...ויגיד להם: הדם שלכם יקר. אל תבזבזו אותו בריצה לגדרות המוות, על שנאה. אל תשלח ידך אל הנער... זה לא באמת מה שאלוהיך מצווה אותך... תתארו לכם!

מילות השיר:

על הכל נצחק

נבין את הדרך,היה בה הכרח
על הכל נצחק
כאברהם ושרה לפני המלאך
על הכל נצחק
על נסיון עקידה, שלא נדע...
על הכל נצחק
ואחרי בלותנו תגיע עדנה

אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה

על הכל נצחק
במצולות הים נטביע את הכאב הגדול
על הכל נצחק
על שנים של מרדף ארמונות בחול
על הכל נצחק
ומרוב נפלאות מאת הכל יכול
על הכל נצחק
מרוב יראה ומרוב אמונה

אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה

ביום ההוא הנו כחולמים
וברינה נקצור את דמעתם של הזורעים...