אאא

תקדים משפטי: בג"ץ הורה לראשונה לשב"כ לחשוף בפניו את הנחיות פנימיות שגיבש בנוגע לשימוש באמצעים פיזיים בעת חקירות, בתוך שבועיים, כך על פי הדיווח ב'וואלה'. בהגדרה היותר ברורה, מדובר בעינויים עליהם התלוננו אסירי פרשת דומא וכן תלונות של אסירים ערבים על אלימות שננקטה נגדם בעת החקירה.

הנושא עלה במסגרת עתירה שהוגשה נגד סגירת תיק בעניינו של אסיר ביטחוני ערבי שהתלונן על עינויים שהופעלו נגדו. השופטים הורו למדינה להגיש גם את ממצאי בדיקת מבקר תלונות נחקרים בשב"כ (מבת"ן) בעניין.

תחילתו של הסיפור היה לפני שנתיים, אז הודיע מבקר תלונות הנחקרים בשב"כ לנציגיו של האסיר הביטחוני פראש טביש, כי הוא סוגר את התלונה שהוגשה על ידי הוועדה נגד עינויים בשמו. בתלונתו טען טביש, כי בשנת 2012 היכו אותו חוקרי שב"כ, החזיקו אותו בתנועות לחץ, מנעו ממנו שינה ואיימו עליו. בהודעת השב"כ הוסבר, כי התקיים מצב של "צורך" ולכן החליטו החוקרים להפעיל "אמצעי חקירה מיוחדים".

בעקבות ההחלטה, הגיש 'הוועד נגד עינויים' עתירה שנייה לבג"ץ בדרישה לבטל את ההחלטה על סגירת התיק ולנקוט בהליכים פלילים נגד חוקרי השב"כ שהתעללו באסיר ללא צורך מספק.

בנוסף, נטען בעתירה, כי האישורים שניתנים בשב"כ לשימוש באמצעים פיזיים, מנוגדים לפסיקת בג"ץ מ-1999, המכונה "בג"ץ העינויים", שאסרה שימוש בעינויים, כמו טלטולים ומניעת שינה.

בעקבות העתירה, פרסם היועמ"ש דאז אלייקים רובינשטיין הנחיות בנושא, לפיהן לצד החוקרים עומדת בדיעבד "הגנת הצורך" מפני העמדה לדין פלילי. זאת, "במקרים בהם נקט חוקר במהלך חקירה באמצעי חקירה הדרוש באופן מידי להשגת מידע חיוני לשם מניעת סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בביטחון המדינה, בחיי אדם, בחרותו או בשלמות גופו, ואין דרך סבירה אחרת בנסיבות העניין להשגתו המידית של המידע, ונקיטת אמצעי החקירה הייתה סבירה בנסיבות העניין לשם מניעת הפגיעה".

בתשובה לעתירת 'הוועד לנגד עינויים', השיבה המדינה, כי ההחלטה לסגור את התיק הינה "מקצועית עניינית ושקולה". המדינה הסבירה, כי היה במקרה של טביש  חשש ממשי, כי הוא יודע על מחסן נשק ששייך לתשתית טרור, בה היה חבר, וכי היה חשד שהתשתית מתכננת פיגוע באמצעות הנשק הזה.

כמו כן, השיבה המדינה כי אמצעי החקירה שהופעלו "רחוקים באופן ניכר מן הנטען על ידי העותר בתלונתו" וכי "בהתחשב בחומרת האיום שנשקף מתשתית הטרור אליה השתייך העותר - מצאה הממונה על המבת"ן כי אמצעי החקירה המיוחדים שהופעלו היו מידתיים והלמו את חשיבות גילוי המידע שאותו הסתיר העותר".

בעקבות העתירה, הורה אתמול (רביעי) בג"ץ למדינה להגיש לו את המלצות ראשת המבת"ן וממצאי הבדיקה וכן את ההנחיות הפנימיות שנקבעו בשב"כ בהתאם להנחיית היועמ"ש. כמובן שבחוגי הימין גם שמחו על ההודעה שכן לטענתם גם אסירי הימין מעונים על ידי השב"כ.