אאא

תלמידי ישיבת 'בית מאיר' לצעירים בבני ברק, בראשות הגאון רבי רפאל פרוכטר, נכנסו השבוע למעונו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, שבחן אותם במסכת קידושין, ולאחר מכן מסר להם הדרכה מיוחדת.

לצד ראשי הישיבה, נכחו בחדר הגאון רבי ישראל אדלשטיין, מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' וחתנו של הגר"צ רוטברג, ראש ישיבת בית מאיר לצעירים הגאון רבי רפאל פרוכטר, ר"מ הישיבה הגאון רבי רפאל שטינרטר, משגיח הישיבה הגאון רבי אפרים חברוני וכן הר"מ הגאון רבי יצחק פרויברט.

ראש הישיבה שאל בתום המבחן את התלמידים האם לימוד תורה הוא משעמם או מעניין. התלמידים התבקשו להסביר מדוע לימוד תורה הוא מעניין, וראש הישיבה הגר"ג הסביר: "דבר שהוא מאוד חשוב, זה מעניין, אדם מוכרח לאכול אז זה טעים, אדם צמא, אז הוא נהנה מהשתיה, זה הגוף. אז גם מה שהנפש צריכה - תורה. לכן זה מעניין. מקדש את האדם, כל מה שלומדים יותר מתקדשים, כולנו מתקדשים, עוד קדושה, ועוד קדושה, ועוד קדושה, לכן יותר מה שיותר לומדים יותר נהנים וזה חיות". 

ראש הישיבה המשיך: "יש עוד דבר חוץ מתורה, גם יראת שמים, אדם שמפחד זה מזיק לו לבריאות, אבל יראת שמים לא מזיק לבריאות, אדרבה, יראת שמים מוסיף כוח, מחזק את האדם.

"עוד דבר יש, מידות טובות. כדי להצליח בלימוד צריך מידות טובות ואהבת הבריות, בחברה שאחד עוזר לשני, מי שלומד עם חלש מאוד מצליח. יש כאלו שלומדים רק עם חלשים ומצליחים".

בסיום המבחן ודברי החיזוק עברו בני הישיבה לברכה אצל ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין.