אאא

בשנים האחרונות הולכת וגדלה התופעה של בחורי ישיבות המבקשים לסגור שידוך ומציעים נישואין באמצעות 'טבעת', אך הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף תוקף את התופעה ופוסק כי מדובר בחשש איסור 'אשת איש'.

בחודשים האחרונים הגיעו למעונו של הראשון לציון מספר פניות מצד רבני ערים השואלים בנושא, כאשר לא מעט מהבחורים נותנים במתנה את הטבעת ושואלים "הינשאי לי?", או בלשון אחר, כאשר במעמד נמצאים נוכחים נוספים.

נשיא מועצת הרבנות שיגר לרבני הערים מכתב תשובה מפורט - המופיע בתחתית הכתבה - כשבדברי הסיכום קובע הרב כי מדובר באיסור וחשש 'אשת איש'.

בדברי הסיכום כותב הרב הראשי: "לאור האמור, אף אני מצטרף לקהל ה' בגיבורים ומורה ובא, כי יש למחות ולהורות לבטל מנהג הרע הזה אשר יש בו מכשולות רבים, בחשש ערוה החמורה של אשת איש.

"וכל שכן שיש כאן חוסר צניעות שאין זה נוהג שהיה ברוח ישראל סבא. וכל מי שיש בכוחו למנוע כן, תבוא עליו ברכה". הרב הראשי מסיים, "והשומע לנו ישכון בטח. בברכת התורה".