אאא

פרסום ראשון: הסאגה סביב מינוי הסגן מטעם 'אגודת ישראל' בבית שמש, שהביאה לקרע חריף מול 'דגל התורה' - הגיעה לסיומה. לאחר בקשת 'דגל' לפסול את מינוי הסגן של 'אגודה', כעת דחה הממונה על המחוז במשרד הפנים את בקשת המפלגה, והודיע כי הוא מקבל את עמדתו המנומקת של היועץ המשפטי בעיריית בית שמש ומאשר באופן סופי את המינויים שאושרו בעירייה.

היה זה משה מונטג, חבר מועצה מ'דגל התורה' בבית שמש, שפנה לממונה על המחוז במשרד הפנים, חיים יפרח, בדרישה לפסול מינוי סגני ראש העיר, ביניהם הסגן האגודאי שהתמנה לתפקיד.

לדבריו, בישיבת המועצה שהתקיימה החודש במהלכה מונה הנציג האגודאי לסגן בשכר, נפלו פגמים חוקיים.

"על אף שבפקודת העיריות תוספות השניה סעיף 13. נכתב כי חובה לציין בבירור כל נושא בסדר היום, לא צוין בסדר היום לפי איזה סעיף הם ימונו וכן לא צוין האם מדובר בסגן בתואר או בשכר", כתב מונטג לממונה ודרש לבטל ההחלטה. עוד טען כי "בהחלטה הוצע למנות סגנים לפי סעיף 15 על אף שלא מונה סגן מ"מ לפי סעיף 14 דבר המחייב שיהיה לכל ראש עיר ממלא מקום קבוע".

הודעת הממונה על המחוז למשה מונטג
הודעת הממונה על המחוז למשה מונטג
הגדלה

היועמ"ש של עיריית בית שמש, עו"ד מיקי גסטווירט, כתב חוות דעת מפורטת שהונחה בפני הממונה על המחוז חיים יפרח שקיבל את עמדתו.

בהחלטתו, המתפרסמת לראשונה ב'כיכר השבת', הוא קובע כי "כל ההחלטות התקבלו כדין" ומוסיף כי "אין ולא נפל בהם כל פגם המביא לבטלותם".

לדבריו, "סדר היום לישיבה קבע את הנושאים שידונו בו. אין חובה אבסולוטית לצרף את נוסח ההחלטה או דברי הסבר והדבר הוא בבחינת המלצה. במקרה דנן המדובר בהחלטות רגילות ופשוטות אשר די היה באזכור הנושא. כמו כן בחלק מהמקרים התגבשו ההצעות סופית רק ברגע האחרון כך שטכנית גם לא ניתן היה לפרט במועד משלוח הזימון לישיבה".

"בהקשר זה", כותב היועמ"ש, "ולו גם למעלה מן הצורך אבקש לציין כי בעיריית בית שמש, בו משמש מר מונטג כחבר מועצה מזה למעלה מעשר שנים, לא נהוג לפרט פירוט יתר כך שפנייתו הינה בוודאי חסרת תום לב. בתי המשפט הכירו בחשיבות של מנהג ונוהג גם בהקשר של דיוני מועצת העיר כך שגם מטעם זה יש לדחות את טענותיו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כפי שאף עולה מהצרופה לפנייתו של מר מונטג, חברי המועצה קיבלו במייל את חוות דעתי בנושא זה עוד בטרם קיום הישיבה. ככל שסברו הם שבטעות יסודה, מן הראוי היה לפנות אליך ו/או לערכאות בטרם כינוס הישיבה".

"בשורה התחתונה", הוא כותב, "וכאמור אין ולא נפל כל פגם ואין כל מקום לביטול הישיבה או החלטותיה אשר התקבלו כדין (גם אם כנגד דעתם של מספר חברי מועצה ובכללם הפונה)".

לסיכום דבריו הוא כותב: "העולה מן המקובץ הוא כי לא נפלו כל פגמים בהתנהלות העירייה או בהחלטות שהתקבלו, ובוודאי שלא פגמים אשר בגינם יש להורות על בטלות ההחלטות. המדובר בהחלטות אשר אינן כמובן לרוחם של חלק מחברי המועצה אך מכאן ועד לקביעה כי הם בטלות המרחק עצום".

הממונה על המחוז במשרד הפנים חיים יפרח קיבל את טיעוניו של היועץ המשפטי וכתב: "לאחר בחינת כלל הדברים אנו סבורים כי אין מקום להפעלת הסמכות כבקשתך, ותגובתו של יועמ"ש העירייה מקובלת עלינו. לאור האמור, מסתיים טיפולינו בנושא שבנידון".

התגובה המלאה של היועמ"ש בעיריית בית שמש: