אאא

המיזוג בין 'איחוד מוסדות גור' ל'בית המדרש והמרכז העולמי' - שנחשף לראשונה ב"כיכר השבת" הגיע לישורת האחרונה. לאחר ישיבות ודיונים הוציאו בחסידות גור את הוראת האדמו"ר מן הכח אל הפועל, וניהול ביהמ"ד יתבצע החל מעתה תחת ארגון הגג של המעצמה החסידית הגדולה - "איחוד מוסדות גור".

בהודעה חריגה, בישרו המנכ"לים של שני הגופים לשעבר, וכעת המנכ"לים המשותפים של 'האיחוד', לכלל חסידי גור, על המיזוג בין ההנהלות והצורה בה ישולב בית המדרש במוסד המשותף.

במודעה שנתלתה בערב השבת בפתחי בתי החסידים של גור ברחבי הארץ תחת הכותרת: "כפליים לתושיה" נכתב: "בלב נרגש הננו להודיע לציבור אנשי שלומנו היקרים על איחוד הנהלות 'איחוד מוסדות גור' ו'בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור' להנהלה אחת שתנהל את בית המדרש והאיחוד.

"בית המדרש ישמש מעתה כגוף הפועל בתוך מפעלות האיחוד, כאשר בין שאר מוסדות האיחוד יפעל חשבון ייעודי מרכזי עבור החזקת בית המדרש, כמו מפעלים מיוחדים נוספים הפועלים בתוך האיחוד בחשבונות נפרדים, וכמו קרן הבנין של בית המדרש הפועלת בחשבון נפרד, וההנהלה החדשה תישא יחד בעול הכולל של המוסדות ושל בית המדרש.

"היכלי התורה והתפילה ומוסדות החינוך הם מפעלי קודש הקרובים ללב כלל העדה ואשר יש להם השפעה רבה על צאצאינו הם יקרים לכולנו ונפעל בלב אחד לביסוסם. ביתר שאת נקרא לכלל אנשי שלומנו בכל העולם, להוסיף ולחזק את היכלי התורה והקדושה של חסידי גור, ולהשפיע ולפעול למענם כל אחד כפי יכולתו".

על החתום: "ההנהלה המרכזית, יונתן בורנשטיין לייבל יוסקוביץ".

כמו כן הלוגו של האיחוד נותר על כנו כשבסרט התוחם אותו מלמטה התווספו על "איחוד מוסדות גור מבצרי התורה והחסד גור" המילים: "המרכז העולמי של חסידי גור".