אאא

בשבועות האחרונים פועלים כוחות רבים של משטרה באזור טירה והסביבה. במהלך הפעילות, נערכות סריקות של ניידות, מתבצעים חיפושים בקרב עבריינים ומתבצעת אכיפה בכבישים, למניעת נהיגה פרועה של נהגים תוך סיכון שאר משתמשי הדרך.

במשטרה מבהירים כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול במלוא האמצעים אשר לרשותה ותפעיל את מירב המאמצים והכל לשם שמירת מרקם חיים תקין ושקט של התושבים באזור".