אאא

בצל ועידת 'אגודת ישראל' שתיפתח היום (רביעי) בנתניה, הגיע אמש סגן שר החינוך, מאיר פרוש, לביקור מיוחד אצל זקן האדמו"רים, האדמו''ר מקאליב, להזמינו לוועידה הגדולה בראשות האדמו"רים.

במהלך הביקור סקר פרוש את מטרת ותוכניות הועידה, כאשר האדמו''ר משבח את פועלם של נציגי הציבור, שליחי האדמו"רים, ובפרט כעת במטרה לאחד את שכבות הציבור ולהרבות אחדות בישראל.

הרבי מקאליב, שהינו זקן האדמו"רים בדורנו ואינו מתערב בבחירות ובפוליטיקה, התבטא הפעם כי ברגע שמגיעים לאחדות כאשר כלל האדמו"רים ביחד, וכן שרצים ביחד לכנסת, 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה', בתקופה קשה כזו, הרי שננצח בזכות האחדות.

בסיום הביקור בירך הרבי מקאליב שחפץ ה' בידיהם יצליח ובכוחה של האחדות נזכה לראות ישועות גדולות בכלל ובפרט עדי עד נזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו.