אאא

בעקבות מאבקי השבת והדת בעיר טבריה, עלה רב העיר הגאון רבי משה צבי בוחבוט, למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה, הגאון חכם שלום כהן ושטח בפניו את המאבקים בעיר. כזכור, רק בתחילת השבוע הודיע קובי כי בכוונתו להפעיל תחבורה ציבורית בחינם בשבתות. 

במעונו של חכם שלום סיפרו כי "הגר"ש שמע בצער רב על רמיסת כבוד השבת בעיר והזדעזע. במשך דקות ארוכות התעטף מרן בשתיקה".

הגר"ש כהן התבטא בכאב כשדמעות זולגות מעניו: "איך יהודי יכול להגיע לשפל שכזה להתריס נגד השבת, השבת היא מקור הברכה, מסכן מי שלא מבין מה זה שבת. צריך להתפלל עליו".

במהלך השיחה סיפר רב העיר לראש הישיבה כי אבותיו של ראש העיר היו רבנים גדולים:  "איך יוצאים בנים כאלה" אמר הגר"ש בכאב גדול והוסיף "חכמים ציוו אותנו להתפלל על צאצאינו וצאצאי צאצאינו, כמה צריך להשקיע בכך ולהקפיד להתפלל על זה מעומק הלב".

בסיום הביקור חיזק הגר"ש כהן את רב העיר והביע שוב את כאבו העצום. "דעו לכם אני מתפלל עליכם כל יום. הדבר הזה גורם לי צער גדול מאד ומדיר שינה מעיניי".

חכם שלום הוסיף  בדבריו וקרא לחזק ולעורר בימים אלו על שמירת השבת בכל בית בישראל. "אנחנו צריכים להתחזק בכבוד השבת. אם אנחנו נקבל קבלה של חיזוק לכבודה של השבת זה ישפיע על כולם בע"ה".