אאא

אחד מתלמידיו של הגאון רבי בן ציון מוצפי, מהפוסקים הספרדים, שיגר לו שאלה האם מותר לומר לקבצנית בוקר טוב.

השואל סיפר כי בבית הכנסת בו הוא נוהג להתפלל מידי יום יושבת אישה קבצנית ואומרת 'בוקר טוב' ומבקשת צדקה. לדבריו, לא בכל יום בידו להעניק לה צדקה, אך שאלתו היא האם מותר לאחל לה לכל הפחות 'בוקר טוב'.

הגרב"צ מוצפי פסק כי אסור לומר לה בוקר טוב: "אל תאמר לה, זה לא צנוע. תופעה חדשה ומוזרה שאשה נעשית קבצנית".

כמו כן פסק הרב על שאלה נוספת בנושא מצות הצדקה כי יש להעדיף צדקה למשפחה נזקקת על פני צדקה לכולל או ישיבה.