אאא

רבני ודייני צרפת ורוסיה בראשות גאב"ד העיר ליאון שבצרפת הגאון רבי יחיא טובול, עלו אמש (שלישי) למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, להתייעצות דחופה בדבר סוגיית הקבורה באירופה וה בשל העובדה כי הרשויות בצרפת לאחר 50 שנה מפנים את הקברים למחסנים או לשריפה.

במהלך הפגישה נשאל הגר"ש כהן האם מותר להיקבר במקום זה, בדבריו השיב כי צריך להיזהר שלא לקבור שם והוכיח זאת מהפוסקים:  "אדם שנקבר שם כביכול לא מאמין בחיים נצחיים". חרץ חכם שלום וביקש מרבני צרפת לפעול ולעורר על כך בקרב יהודי צרפת ולהסבירם בלשון רכה ובאהבה.

בדבריו אף סיפר הגר"ש על רבים מתלמידיו שגרו בצרפת והוריהם התנגדו שנכנסו לישיבות אך לאחר שידבר אל ליבם באהבה השתכנעו. "היה אחד שהיה שולח תרומה לישיבה כל חודש אלפיים דולר, אמר לי אם לא היית מקרב אותו היה מתחתן עם גויה, אם מדברים מתוך אהבה הם ישמעו לכם" אמר חכם שלום ועודדם בחיזוק וקירוב יהודים במקום.