אאא

בצלאל פרדו, תלמיד ישיבת כנסת יצחק בחדרה, עמד לצאת בסוף השבוע שעבר עם בני משפחתו לצרפת לביקור משפחתי, אך הוא נעצר בעוון עריקות.

פרדו סבר לתומו כי אין נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ - זאת למרות שסירב להתייצב בלשכת הגיוס, אך בביקורת הגבולות הוברר כי הוא מבוקש לצבא, בגלל תקופת העריקות הקצרה יחסית.

הוא נעצר, הועמד לדין בבית דין משמעתי שם נגזרו עליו 7 ימי מעצר שמסתיימים היום, עם שחרורו הצפוי מהכלא.

במהלך ימי מעצרו, 'הפלג הירושלמי' לא יצאו להפגין על מאסרו, לא ברור אם בשל המגבית שערכו או לאור תקופת המאסר הקצרה שנגזרה עליו, אבל פרדו קיבל מכתב חיזוק מהגר"י קלמנוביץ שחיזק אותו להמשיך לא לשתף פעולה עם רשויות הצבא. 

"חזק ותתחזק בעוז ובאומץ, על דרך הפסוק 'ויגבה ליבו בדרכי ד''. אשריך שזכית לתת כבוד למלכות שמים, שלא לתת שום מקום כלל וכלל, להיכנס תחת עול של אנשים חופשיים, פורקי עול תורה ומצוות, שכל חייהם בנוי על שווא ושקר", כתב הרב קלמנוביץ במכתבו.

טרם ברור אם כעת לאחר ריצוי העונש, יוכל בן הישיבה לטוס עם משפחתו לצרפת.