אאא

בסוגיית עישון סיגריות בחג, המוגדר 'יום טוב', נחלקו גדולי הפוסקים בדורות האחרונים. בתחילה נטו חלק מהפוסקים לאסור עישון ביום טוב, משום שהעישון כרוך בהבערה, וכיוון שהעישון לא היה רווח אצל רוב הציבור, לא היה זה דבר השווה לכל נפש שמותר להבעיר אש למענו, ומנגד היו שהקלו מפני שסברו שהעישון כן נחשב דבר השווה לכל נפש.

המתירים התירו בדיעבד למי שסובל כשאינו מעשן, שהואיל והוא אינו מעשן משום פינוק, הרי זה נחשב כדבר השווה לכל נפש, שהאדם עושה ככל יכולתו כדי להסיר מעצמו סבל בחג. 

אך נדמה כי בחג הקרוב, המעשנים המכורים לסיגריות 'פרלמנט' יתקלו בבעיה חדשה, לאחר שהחברה עיצבה מחדש את הסיגריות, כך שחדי עין הבחינו כי על הנייר העוטף את הסיגריה, מופיע כיתוב עם סמל החברה.

אמנם מן התורה מותר למחוק במקרה כזה, אך מדרבנן אסור למחוק בכל אופן, גם באופן שאינו מכשיר מקום לכתיבה. ולכן כאשר פותחים בשבת וחג עטיפות במבה או ביסלי, יש נזהרים שלא לפתוח את העטיפה על מקום האותיות, שכן קריעת מקום האותיות נחשבת כמחיקתם.

האם מותר למחוק את הכיתוב על הסיגריות באמצעות העישון? הגאון רבי בנימין חותה, שנחשף לחשש בעיצוב החדש של הסיגריות אומר כי לפי כמה פוסקים האיסור של ממחק הוא כאשר מוחקים את הכתב, אך כאשר המוצר כולו מתכלה אין איסור מוחק, אך ישנם פוסקים שאוסרים גם מחיקה כזו ויש לעשות שאלת רב. 

תלמיד ישיבת מיר, הרואה עצמו כמכור ל'פרלמנט', אומר ל'כיכר השבת' כי "מתברר שהרב אלישיב פסק במקרה דומה שיש בזה חשש ממחק ועל כן למרות הקושי, בימים טובים הבאים נעשן סוג אחר, או שהחברה תשיג לנו פתרון".