אאא

צו של בג"צ שהוגש היום (שלישי), מעלה כי בחג הפסח של שנה זו יוכלו בתי החולים להמשיך באכיפה, במסגרתה נאסרת הכנסת חמץ לתחומיהם בפסח.

בצו על תנאי שהוציא בג"צ, הוא מבקש מהמדינה נימוקים על נוהל אי-הכנסת החמץ המקובל בבתי החולים. הדבר מתרחש לאחר שהוגשו שתי עתירות כנגד הנוהל, בידי 'הפורום החילוני', 'מרכז עדאלה' ושורה של חברי כנסת.

אלא שאת הנימוקים הללו מתבקשת המדינה להמציא לידי בג"צ עד לתאריך ה-1 ביוני השנה, דהיינו חודש וחצי לאחר חג הפסח. משמעות הדברים, שבפסח של שנה זו יישאר הנוהל בתוקף ובתי החולים יוכלו למנוע הכנסת חמץ לתחומיהם.

בצו של בג"צ, נשאלת המדינה: "מדוע לא יאפשרו הכנסת מזון (לרבות חמץ) לבתי החולים בתקופת הפסח, תוך קביעת הסדרים מתאימים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש על ידי בית החולים; זאת בין בדרך של הגשת המזון המסופק על ידי בית החולים בכלים חד פעמיים, או על ידי מציאת פתרון מידתי אחר?.

"מדוע לא יימנעו המאבטחים בבתי החולים מלנקוט צעדים לאכיפת נושא הכשרות בפסח, לרבות בדרך של הערות לבאי בתי החולים בנושאי מזון וכשרותו?", תוהה בג"צ.

נותר להמתין עד חודש יוני ולראות אילו נימוקים תעביר המדינה לבג"צ.