אאא

מי רואה אותם: מגבית "התחנני" לטובת כוללי "יששכר באהליך" בראשות הגר"א ויסבורד , נפתחת היום (ד')בשעה 12:00 בצהריים. באופן רשמי נפתחה המגבית אתמול, בסבב שנערך בבית מרנן ורבנן זקני הדור וחברי מועצת גדולי התורה , אשר צירפו את ברכתם למכתבו של מרן שר התורה , ופתחו את המגבית בהרמת תרומה בת 1000 שקלים לטובת עמלי התורה.

 

כנסו לדף הקמפיין >>

בהנהלת "יששכר באהליך" מסכמים את ימי ההיערכות וההכנות האינטנסיביות, הכוללות הקמת מערך ומצבת מנהלים ואחראים בכל הארץ, העומדים בראש קבוצות התרמה מחולקות ומסומנות, כאשר כל קבוצה נטלה על עצמה להשיג סכום מסויים. אחראים אלו עומדים הכן לקראת 36 השעות הגורליות לפקח על הזרמת התרומות והעמידה ביעדים, כאשר הנתונים כולם מועברים על ידם למוקד הניהול המרכזי משם תנוהל המערכה ותפוקח באופן מדוקדק ובזמן אמת.

החל מאתמול, מדווחים בסיפוק בהנהלת הרשת על סיום הקמת חדרי המצב בכל סניפי הכוללים, אשר יאויישו בידי אברכי הכוללים. חדרי המצב מאובזרים במערכות טלפון ומיחשוב, המספקים מענה לכל אפשרויות המגבית וסליקת הכספים, ועדכון חדר המצב המרכזי בכל רגע נתון.

במגבית ניתן ליטול חלק דרך המתרימים בהיכלי כוללי "יששכר באהליך" בארץ, נציגי המגבית בבתי הכנסיות והריכוזים החרדיים בארץ, או באמצעות קו טלפוני יעודי שמספרו 8002*, וכן בהעברה בנקאית, בעמדות "נדרים פלוס" ו"קהילות" בהיכלי התורה ובתי הכנסיות, או דרך הפלטפורמה הממוחשבת המאושרת של חברת "קוזמאצ'".

  • כתבי בקשה לתפילה ההיסטורית במירון

בהנהלת הכוללים מדווחים, כי הפרסום אתמול ב"יתד נאמן" בדבר האפשרות להעביר בקשות לישועה לידי מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בתפילתו הצפויה בקבר הרשב"י במירון עורר הד עצום, ורבים רבים מבקשים ליטול חלק בהזדמנות הנדירה. כפי שפורסם אתמול, כלל משתתפי המגבית זכאים להיכלל בזכות זו, ושמם יוזכר בתפילת מרן שליט"א לברכה כללית ישועה והצלחה בכל עניניהם. התורמים מתבקשים איפוא להעביר את שמותם בצורה מסודרת, בכל דרכי ומוקדי התרומה.

עם זאת, זכות מסירת "כתב בקשה" הכוללת מסירת שמות ובקשות בפרטות, תוענק למשתתפים בתרומה בת 1000 שקלים לכל הפחות, אותם ניתן לחלק לתשלומים עד 24 חודשים, והם יועברו לידי מרן שליט"א לתפילתו בציון. את כתבי הבקשה ניתן יהיה למסור לנציגי המגבית, בקו הטלפון, או לשלוח אותם באמצעות פקס שמספרו 02-9994429, או לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]. כתב הבקשה התפרסם אתמול, וכן מתפרסם היום בגליון "יתד נאמן".

בתוך כך, צוות הארגון מטעם "יששכר באהליך" שוקד על תיאום וארגון מעמד התפילה ההיסטורי של מרן במירון, אשר יתקיים אי"ה, וככל הנראה, במהלך השבוע הבא, פר' ויקרא. כפי שפורסם אתמול, ע"פ המתוכנן, מרן שליט"א יגיע עד פתח הכניסה לחצר הציון באמצעות רכבו, ומשם יכנס לציון הקדוש. לפי הוראת המשטרה, החל מבוקרו של אותו יום, לא תותר כניסת רכבים למתחם כולו. מרן שליט"א יפקוד את ציון הרשב"י, כאשר במקביל, יוקם אוהל יעודי אשר יחובר בפועל למתחם הציון, כך שמתחם הציון למעשה "יורחב" למשך מספר שעות. אוהל התפילה שיוקם לקראת המעמד יהיה סטרילי ותחום, והכניסה אליו תותר אך ורק לבעלי אישור כניסה שיונפק ע"י הנהלת רשת הכוללים.

  • חיזוק ו'תענית דיבור'

בהיכלי הכוללים של "יששכר באהליך" הוכרז על חיזוק בלימוד התורה בימי המגבית, כאשר בני משפחות האברכים נרתמים גם הם, ומקדישים זמני תפילה ולימוד להצלחת המגבית, לרומם את קרן עמלי התורה. יזמה יחודית נרשמה בחלק מהיכלי הכוללים ברשת, לפיה הלימוד בשעות הבוקר, יום רביעי, ייערך מתוך 'תענית דיבור' ולימוד רצוף. "לצד ההשתדלות המעשית לאיסוף הכספים", מסבירים יזמי הענין, "מאמינים אנו כי לסיעתא דשמיא אמיתית נזכה ע"י חיזוק בלימוד ותפילה. תורה תהא אומנותנו – וקל בעזרתנו"!