אאא

אברומי ויינברג: "אני נרגש מאוד. היום אני זוכה לסגור מעגל, להביא את התחושה שלי כאדם קטן בתוך עולם גדול מלא בתהו ובוהו של שקר, אמת, טוב ורע. בעולמנו המלא התמכרויות תמיד חשתי קטן שנשלט על-ידי יצרים ודחפים חיצונים, עבד נרצע שבסופו של דבר תמיד מרצה. כולי תפלה שתמצאו בשיר הזה קורטוב נחמה ותרופה. שתמיד נרגיש רצויים ומכורים לטוב".