אאא

תקנה חדשה בויז'ניץ כחלק מהמאבק בפגי הטכנולוגיה: האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, נשא דברים בשבת בבוקר, וביקש להגביל שימוש גם במכשירים המוגנים.

האדמו"ר אסר על חסידיו, כולל אלו המחזיקים בסמארטפונים המוגנים לצורכי פרנסה, להוציא אותם ולהשתמש בהם בתוך בתי הכנסת ומוסדות החינוך.

הרבי הזכיר בדבריו את הסכנה בדבר השימוש במכשירים ובטכנולוגיה המתקדמת, המהווים פיתוי גדול ומסכנים את רוחניותו של האדם.

הרבי אף ביקש מהחסידים להקדיש את הימים שבין חג הפורים לחג הפסח לצורך מלחמה נגד פגעי הטכנולוגיה, כדי לעמוד ולהזהיר את אלו המשתמשים בטכנולוגיה לצורך, וקל וחומר את אלו שלא.

לאחר מכן עלה הרבי לתורה וערך 'מי שברך' מיוחד עבור אלו שיעמדו בתקנה החדשה, וישמרו שלא להוציא את המכשיר המוגן בבתי הכנסיות ובמוסדות החינוך.