אאא

הבוקר (ראשון) יצא המקובל רבי דב הכהן קוק לשדות והפרדסים שמסביב למושבה 'מגדל' עם מנין מצומצם מתלמידיו ושם ערך 'ברכת האילנות'.

במהלך ברכת האילנות אמר המקובל כי "סובבו משמים שהיום ט' ניסן וביום הזה ערכנו ברכת האילנות, ובמנורה שבבית המקדש היו ט' פרחים וזהו הרמז לאילני דמלבלבי, והדברים מתקשרים ממילא".

הבוקר ביקש הרב לעורר ולחזק את ההורים להקפיד ולהשתדל בלימוד הילדים בימי בין הזמנים והתבטא שצריך לשדל את הילדים במתנות והפתעות, וכל רגע של לימוד תורה של הילדים הוא הצלחה ניצחית.

בתלמוד תורה "חמדת התורה" שבנשיאות הגר"ד קוק גם בחופש פסח לומדים מעט, ובמכתב חיזוק ששלח למלדים נכתב בין היתר שעל לימוד התורה בימים אלה אמרו חז"ל "טוב אחת בצער ממאה שלא בצער - עד כמה חשוב לימוד התורה בימים אלה".