אאא

בית המשפט בניו יורק דחה את התביעה שהגיש יהודי שיצא בשאלה, בדרישה לחייב את הישיבות בארצות הברית בלימודי ליב"ה, ובכך הגזירה ממנה חששו גדולי התורה והאדמו"רים בארצות הברית ובראשם האדמו"ר מהר"א מסאטמר שהתריע על הגזרירה שוב ושוב - נדחתה בשלב זה.

התובע ביקש לחייב את הישיבות ותלמודי התורה לימודי ליב"ה מלאים במשך שש וחצי שעות מידי יום. כזכור, לפי כשנה, בערב פסח תשע"ח, בהשתדלות חבר הסנאט החרדי שמחה פלדר, בוטל החובה ללמוד תכנים שמנוגדים ליהדות, אולם החוק המחייב ללמוד ליב"ה נותר, כאשר האיום על מוסד שאינו עושה כן הוא ביטול התקציב החודשי מהמדינה.

חוק זה היה אמור להיכנס לתוקפו בחודש הקרוב, אולם בשיתוף פעולה של אגודת ישראל וחסידות סאטמר הוקם צוות משפטנים והוגשה לבית המשפט בניו יורק בקשה לצו מניעה. הדיון התקיים ביום שני, כאשר ביום שישי האחרון, ערב חג הפסח, הודיע השופט כי הוא לא רואה סיבה לדון בצו המניעה, וזאת משום שלחוק לחיוב לימודי ליב"ה שאושר על ידי וועדת החינוך בניו יורק אין כל תוקף. 

לפי הערכת עסקני סאטמר גם אם יבקשו לחוקק את החוק מחדש הדבר יקח זמן רב. עם זאת התובעים יכולים לערער על ההחלטה.

הרב חיים דוד צויבל הגיב בערב החג לפסק דין ואמר: "פסק הדין משמר את עצמאותו של החינוך החרדי, ומאפשר להורים להמשיך לשלוח את ילדיהם לישיבות הקדושות בידיעה שתכני הלימודים יקבעו על ידי ראשי הישיבות ולא תלוי בשום גורמים אחרים המבקשים להרע לנו".

סגן שר החינוך בישראל מאיר פרוש הגיב ואמר: "סדנא דארעא חד היא, ילמדו מכך גם כאן בישראל כל אלו המבקשים להתערב בחינוך החרדי, ולכפות עליו תכנים בניגוד למצפונו, אין לכך הצדקה ותוקף משפטי ובודאי מוסרי".