אאא

מסכת בכורות, דף כ"ב - בעברית:          

 

מסכת בכורות, דף כ"ב - באידיש:       

 

מסכת בכורות, דף כ"ב - באנגלית:          

 

מסכת בכורות, דף כ"ב - בצרפתית:            

 

מסכת בכורות, דף כ"ב - בספרדית: