אאא

מסכת בכורות, דף כ"ה - בעברית: 

 

מסכת בכורות, דף כ"ה - באידיש:  

 

מסכת בכורות, דף כ"ה - באנגלית: 

 

מסכת בכורות, דף כ"ה - בצרפתית:  

 

מסכת בכורות, דף כ"ה - בספרדית: