אאא

משנים את המדיניות בכיכר ספרא: המשנה לראש עיריית ירושלים חיים כהן, הודיע כי לא יכנס את ועדת ההקצאות העירונית בעירית ירושלים שהוא עומד בראשה מתוקף היותו מחזיק תיק ההקצאות, עד שתפסק האפילה בהקצאות בירושלים נגד הציבור הספרדי.

ההחלטה של כהן התקבלה בשיתוף פעולה עם ראש העיר משה ליאון, שכבר בראשית הדרך העניק גיבוי מוחלט למשנה שלו, בכל הקשור לביטול האפליה והנהגת מדיניות הקצאות שיוונית לכל החוגים והעדות והמגזרים בירושלים.

מאז כניסתו לתפקיד כמחזיק תיק הקצאות, עמל צוות הלשכה של חיים כהן על מיפוי הצרכים של כלל הקהילות והמוסדות ובתי הכנסת בעיר.

ללשכה זרמו בחודשים האחרונים אלפי פניות של נציגי קהילות שקבלו על המנגנון הנוקשה של הגשת הבקשות, ועל העדר צדק חלוקתי בהקצאת הקרקעות למוסדות ובתי הכנסת בירושלים.

בעקבות כך הוחלט להשלים את הליך הבחינה של כלל הבקשות להקצאות בירושלים.

בשיחה עם 'כיכר השבת' אמר חיים כהן: "רק לאחר שנקבל מפה מדויקת של כלל הצרכים של המוסדות בירושלים, נכנס את הוועדה שתאשר את ההקצאות לפי הצרכים האמתיים וגודלם האמתי של הקהילות".

עוד הוסיף כהן: "לא ייתכן שקהילות של בני תורה ספרדים יסבלו מאפליה בהקצאות, בשעה שנרשם גידול עצום במספרם של קהילות בני התורה בירושלים" אמר כהן, ששב והודה לראש העיר על הגיבוי שהוא מעניק לו בתיקון העוול המתמשך.