אאא

ההקלטה של ראש ישיבת 'אור ישראל', הגאון רבי יגאל רוזן על 'חוק הגיוס', ממשיכה לעורר סערה. בהקלטה שפורסמה באתר 'וואלה', נשמע הגר"י רוזן אומר כי אין לו הסבר מדוע כ"ק האדמו"ר מגור מתנגד לחוק הגיוס של משרד הביטחון - בכפוף לתיקונים.

יש מי שפירשו את הדברים של הגר"י רוזן כזלזול כלפי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שכלל לא קראו את החוק, וכלפי האדמו"ר מגור. בעקבות כך, יוצא הגאון רבי דב אהרן זלזניק, ר"מ בישיבת 'מאור התלמוד' ומבכירי ראשי הישיבות של 'הפלג הירושלמי', בדברי תגובה חריפים.

"כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א, שהקב"ה ישלח לו רפוא"ש, קדוש וטהור מילדותו, הכרתי אותו מילדותו, כל הזמן ראיתי את קדושתו, ועכשיו מדברים נגדו, הוא עמוד שמירת התורה בדורנו, עמוד היראה. נורא ואיום", אמר הרב זלזניק בשיעור בביתו לקבוצת אברכים מתלמידיו.

הרב זלזניק אמר בדבריו: "ידו פרש צר על כל מחמדיה, כאשר בזמן האחרון גברה יד הס"א להוציא חוקים נגד התורה, ולהכריח את צבא השמד להתגייס לצבא השמד שלהם, הסתירו את דעת התורה הצרופה שזהו ב'יהרג ואל יעבור', כשכך הסכימו כל גדולי הדור. הסתירו מהציבור את דעת מרנן החזון איש והגרי"ש אלישיב זצ"ל שללכת לצבא זה שמד. 15,000 בחורים חרדים שנפלו לצבא השמד נמצאים תחת מפקדים רשעים, אוכלי השקץ, והם משתדלים להחטיא את בני ישראל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אמנם הציבור האשכנזי לא כל כך מרגיש את זה, אבל הציבור הספרדי זה נורא ואיום, אחד מראשי הישיבות הספרדיות בכה, הוא לא רוצה שיפרסמו את שמו כי מי שמפרסמים את שמו סוגרים לו את הישיבה, אבל כל אלו אומרים בצנעה את הכל ובוכים, את רבי משה צדקה שהוא צדיק אמיתי ומוסר את הנפש הם רודפים אותו, אבל עכשיו אחרי שנתנו לצבא השמד את הספרדים, הם רוצים האשכנזים".

בשלב הזה התייחס הגרד"א זלזניק לדבריו של הגר"י רוזן בהקלטה ואמר: "שמעתי אחד שאמר שאם לא ניתן להם כולנו ניהיה עריקים. הם לא יעשו את זה, מדינת ישראל לא תתן לרבע מיליון איש להיות עריקים. על הציבור קטן הם יכולים להלחם. הוא רוצה להפחיד אותנו 'מה יהיה', 3000 בחורים נשלח אותם לצבא, הוא לא מסתיר את זה. לא אכפת לו! רח"ל. הוא מתנצל שאמר אז ולא היום. אבל לא אכפת לו 3000 בחורים בצבא השמד.

"ועוד מעיזים לדבר על כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א שהקב"ה ישלח ישלח לו רפוא"ש, קדוש וטהור מילדותו, הכרתי אותו מילדותו, כל הזמן ראיתי את קדושתו, ועכשיו מדברים נגדו, הוא עמוד שמירת התורה בדורנו, עמוד היראה. נורא ואיום, התנצלות, לא התנצלות, מדברים על אדם קדוש שמוביל את המאבק על שמירת התורה והמצוות, אשרינו שזכינו שעוד נשאר לנו בדורנו שריד ופליט, אדם כזה גדול שיכול לעמוד נגד רודפי התורה. לא מסכימים לחוק הזה, לא תיקונים מינוריים, לא שום דבר, אין גזירת גיוס בשום אופן".