אאא

מסכת בכורות, דף נ"ט - בעברית:   

 

מסכת בכורות, דף נ"ט - באידיש:  

 

מסכת בכורות, דף נ"ט - באנגלית:   

 

מסכת בכורות, דף נ"ט - בצרפתית:   

 

מסכת בכורות, דף נ"ט - בספרדית: