אאא

מבקר המדינה השופט (בדימ.) יוסף שפירא, מפרסם היום (שני) לקראת פרישתו דו"ח מקיף, בעיקר על הנעשה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. הישוב החרדי העומד במוקד הביקורת הקשה, הוא רכסים שבצפון.

מתברר, כך חושף המבקר, כי המועצה המקומית כלל לא ניהלה 'תיקי ביטחון', המתחייבים עבור בטיחותם של הילדים שבגנים השונים.

"תיק ביטחון לגן הילדים", פותח השופט שפירא ומסביר, "צריך לכלול את ריכוז המידע הנדרש לשם תכנונם של סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן הילדים, וסדרי הכנתו של גן הילדים לשעת חירום והפעלתו במצבי חירום".

וכאן עובר המבקר לישוב רכסים, שרוב אוכלוסייתו היא כידוע חרדית: "רובם המכריע של הגנים במועצה המקומית רכסים שייכים לחינוך המוכש"ר (מוכר שאינו רשמי. א.ר.), ומנוהלים על ידי בעלויות פרטיות, כך שעל פי חוזרי מנכ"ל משרד החינוך חובת ביצוע התיקונים בגנים והגשת אישורי הבטיחות מוטלת על בעלויות אלו".

מבקר המדינה (צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90)
מבקר המדינה (צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90)
הגדלה

מי שאחראי על פי החוק לוודא שהגנים יבצעו את בדיקות הבטיחות הנדרשות, היא המועצה בתחומה הגנים ממוקמים, ו"נמצא", מגלה יוסף שפירא, "כי עד אוגוסט 2018 לא נערכו כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות במתקני המשחקים ב-38 גני ילדים של החינוך המוכש"ר".

"מציאות זו העמידה בסיכון את בטיחותם של ילדי הגנים", קובע מבקר המדינה. יצוין, כי מי שכיהן במועד הביקורת - בין החודשים מאי 2018 ונובמבר 2018 - כראש המועצה המקומית רכסים, וממילא הביקורת הקשה מופנית אליו, הוא יצחק רייך, ראש המועצה הקודם.

 רייך בלשכתו, בימיו כראש המועצה / דן כהן, ראש המועצה כיום (באדיבות המצלם / שוקי לרר, ארכיון כיכר)

וההנחיות לעתיד? "על המועצה המקומית רכסים להטמיע בקרב מנהלות הגן את חשיבות ניהול תיקי הביטחון, לוודא כי הן ממלאות את כל הדרישות בעניין זה ולהבהיר בכתב לבעלויות הפרטיות בגנים של החינוך המוכש"ר כי הן האחראיות הן לביצוע בדיקות הבטיחות בגני הילדים שלהן והן לתיקונם של ליקויי הבטיחות המתגלים בהם", חותם מבקר המדינה.

מהמועצה המקומית רכסים נמסר ל'כיכר השבת' בתגובה: "מחלקת הביטחון של המועצה, מכינה תיקי ביטחון, שיועברו לגני הילדים, ובמקביל תבוצע הדרכה לגננות, בנושא חשיבות ניהול תיק הביטחון. המועצה תפעל לקיום בדיקות חודשיות, שנתיות, ותלת שנתיות, במתקני המשחקים, והתאמתם לדרישות התקן הישראלי, תוך כדי הקפדה, על זהותם של המבצעים, מהות התיקונים, ותאריכי הביצוע".

"רשימת הליקויים, המופיעים בנספח ד', בדו"ח המבקר, הועברו למחלקת החינוך, על מנת שנוכל לעמוד מול הבעלויות, וגורמי המועצה, כדי לתקן את הליקויים".