אאא

פרסום ראשון: מדי חודש נכנסים כספי התמיכות, המסתכמים בסכומי כסף גדולים, לראשי הכוללים כדי שאלו יעבירו אותם לידי האברכים הלומדים במוסדותיהם כמלגה חודשית קבוע על לימודיהם, אך לא מעט האברכים טוענים כי בעוד הכסף מגיע אל ראשי הכוללים, בדיוק בזמן בכל חודש, הרי שהם בוחרים להעביר את הכסף אל האברכים - מתי שנוח להם ולעתים באיחור של מספר ימים. "כיכר השבת" בדק ומצא כי יש לראשי הכוללים זכות לנהוג כך על פי החוק ומשרד החינוך אף קובע כי הכסף שייך לראשי הכוללים ולא לאברכים.

לאחרונה, תבעה קבוצת אברכים ראש כולל ידוע לבית הדין משום שלטענתם ראש הכולל מעביר באיחור רב את תשלום המלגה לאברכים. הדיון, התקיים בבית הדין של הגר"מ גרוס, שדחה את התביעה על הסף וזאת בטענה שמכך שהמדינה לא מפקידה את הכסף ישירות לחשבון האברך ניתן ללמוד שהמדינה נותנת את שיקול הדעת לראשי הכוללים מתי להעביר את הכסף הלאה. האברכים טענו מנגד כי לראש הכולל שלהם אין זכות לעכב את הסכום אצלו, יהיה מצבו הכלכלי אשר יהיה. 

כידוע, במשרד החינוך יש אגף מיוחד בשם 'אגף המוסדות התורניים', תפקידו הוא לפקח על הכוללים ולהעביר את הקצבה החודשית שעומדת על קרוב ל-800 שקלים (תלוי בתקציב הנגזר מכמות האברכים שמתרבים מיום ליום ב"ה. ח"ב) לראשי המוסדות כדי שיעבירו את הכסף לאברכים.

בדיקת 'כיכר השבת' מגלה כי יש נוהג לא ברור בהרבה כוללים בארץ ואף ברשתות גדולות של כוללים, שלא מעבירים מיידית את הכסף לאברכים, אלא הם מחכים ש"ירווח" להם קצת ורק לאחר תקופה מעבירים את הכסף אל האברכים.

אחד האברכים מספר ל'כיכר השבת': "לפי מה שאמרו לנו, ראשי הכוללים אמורים להעביר לנו מידית את הכסף בתוספת של לפחות עוד 10% על סכום הדתות. לא ייתכן שיהיו ראשי כוללים שיעדיפו לשלם משכורות לעובדים שלהם מהכסף שהם מקבלים מהמדינה - ואילו אנחנו, שהכסף יועד בעבורנו, נצטרך לסבול מרעב וממחסור באוכל לילדים שלנו".

אברך נוסף אומר ל'כיכר' כי "מדובר פה בשערורייה, זה לא שאנו מקבלים סכומי כסף עצומים, מדובר פה בסכום מינימלי שאותו אנו חייבים בשביל ילדינו ואם אנחנו לא מקבלים אותו אנו נאלצים לגלגל הלוואות ולחיות בתת תזונה. למה שהמנהלים יחליטו בשבילנו מתי להעביר לנו את הכסף? זה כסף ששייך לנו אז בבקשה שיואילו בטובם ויעבירו לנו אותו מיד כאשר הם מקבלים את הכסף".

בניגוד לעמדת האברכים הכואבת, אנו חושפים לראשונה, כי עמדת אגף התקציבים במשרד החינוך נותנת דווקא גיבוי לראשי הכוללים. מדברי משרד החינוך עולה כי התמיכה ניתנת למוסד בגין פעילותו - ולא כתמיכה אישית לאברכים, כך שהמוסד רשאי לחלק לאברכים את המלגות אבל לא חייב בכך. זאת אמירה ראשונה מטעם משרד החינוך בנושא טעון זה.

משרד החינוך מבהיר את הדברים בצורה ברורה במענה לפניית 'כיכר השבת': "בהתאם למבחני התמיכה במוסדות תורניים, משולמת תמיכה למוסד בגין פעילותו. התמיכה משולמת בהתאם לסוג המוסד ולמספר התלמידים הלומדים בו, כדי לתת מענה לכלל ההוצאות שלו בגין הלימודים התורניים. בכפוף למבחני התמיכה, גם המוסדות עצמם מחויבים לגייס כספים ממקורות עצמאיים.

"במקרה של כולל אברכים, המוסד יכול לשלם את כספי התמיכה או לחלקם כמלגות לאברכים. אולם, המוסד אינו מחויב לכך, כל עוד הוא משתמש בכספי התמיכה לשם יעדם וקיום הלימודים כסדרם".