אאא

בהיכל ישיבת חיי תורה, נערך השבוע מעמד סיום מסכת מכות, בראשות האדמו"ר מלויצק, וראש הישיבה הגר"ח שמרלר.

מדובר בכחמישים מבחורי הישיבה, שסיימו את המסכת, בנוסף לחומר הנלמד בישיבה.

האדמו"ר מלויצק שהגיע לכבד את המעמד, חרג ממנהגו שלא לשאת דברים, ודיבר בפני הבחורים על חשיבותה של לימוד התורה, ועל היות הלימוד בטעם 'גן עדן' ממש.

לאחר מכן נשאו דברים, הגר"ח שמרלר, ומנהל הישיבה הגר"י הולצמן.

עוד השתתפו במעמד רבני ומשגיחי הישיבה, הרבנים ר' יצחק יהודה טברסקי, ר' מרדכי למברגר, ר' משה הולצמן, ר' ישראל שטרנבוך, ר' יעקב זייבלד, ר' ברוך ברנשטיין, ר' משה חיים בלוי, ור' יצחק בלוי.