אאא

הרבנים הספרדים דורשים: עירוב ספרדי בעיר בני ברק שיתאים גם לבני התורה הספרדים, על פי שיטת מרן בעל השולחן ערוך. על מכתב מיוחד בנושא, חתומים גדולי הרבנים, ובראשם חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני, הגר"ש מחפוד ועוד.

במכתבם דורשים הרבנים הספרדים לראשונה הקמת עירוב בעיר בני ברק לפי כללי מרן הבית יוסף, בעוד ובעיר כיום ישנו עירוב שכשר רק לפי שיטת הרמ"א שעל פיו נוהגים האשכנזים.

הרבנים פנו אל המופקדים על נושא העירוב לסדר את הנושא ולפעול להקצאת תקציבים שתבטיח קיום של מתן שירותי דת הכולל בניית עירוב לכלל תושבי העיר לשיטת השו"ע.

ל'כיכר השבת' נודע כי בשבוע האחרון, נערך כינוס מיוחד של הרבנים הספרדים בבני ברק, ובראשם הגר"ש בעדני חבר מועצת חכמי התורה, הגר"ש מחפוד, הגר"מ בן שמעון, הגר"צ סימן טוב, הגר"נ בן סניור, הגר"מ פחימה הגאון רבי יהודה צארום, הרב משה מזרחי והרב ישראל מאיר ראני, שנשלח על ידי נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן, לטפל בנושאי העירובין.

בכינוס זה נחתם המכתב עם הדרישה הספרדית המתפרסם כאן לראשונה.

ההסבר ההלכתי: מדוע העירוב הקיים אינו כשר לדעת השו"ע?

חוטי העירוב הופכים את העיר לרשות היחיד ומתירים לטלטל, אולם היקף החוט המוכר לנו אינו יכול להפוך רשות הרבים לרשות היחיד אלא רק להפוך כרמלית לרשות היחיד.

כלומר, רק אם הגדרת הערים תהיה כרמלית, היקף החוטים יספיק, אולם אם הגדרת הערים תהיה רשות הרבים הרי שיהיה אסור לטלטל למרות החוטים, ובכדי להתיר טלטול יהיה צורך בהיקף חומה סביב העיר, כמו שיש בערים מודיעין עילית, ביתר עילית ואלעד.

לפי דעת השולחן ערוך, מספיק שהרחובות יהיו ברוחב שמונה מטרים בכדי להגדיר את הערים כרשות הרבים שלא יועיל היקף החוט עם צורת הפתח. מנגד, דעת הרמ"א היא שהגדרת רשות הרבים היא מקום שיש 600.000 איש העוברים שם.

המשמעות היא, כי לפי שיטת הרמ"א, הרחובות מוגדרים ככרמלית, ולכן חוטי העירוב מספיקים כדי להפוך את כל העיר לרשות היחיד, מה שאין כן לפי דעת השולחן ערוך, יש צורך בהיקף מחיצות.