אאא

קהל רב השתתף אמש (שני), בשמחת הברית בשמחת הברית לנינם של האדמו"רים מצאנז ז'ימיגרד ונדבורנה צפת זצוק"ל, בן להרב צבי יעקב רייך, חתן הרב ישראל יעקב צבי לייפער.

בכסא של אליהו כובד הסבא הרב ישראל יעקב צבי לייפער, ובסנדקאות כובד האדמו"ר מקאליש.

בברכות כובד הרב אהרן הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מצאנז גריבוב, ובעמידה לברכות כובד האדמו"ר מצאנז ז'מיגרד.

לאחר מעמד הברית נערכה סעודת מצווה חגיגית בראשות האדמו"רים ובני המשפחה.