אאא

תנועת ש"ס, באמצעות ח"כ עו"ד משה ארבל, תגיש הבוקר (שני) עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד החלטת עיריית עפולה להסכים לדרישות שדולת הנשים ולא לקיים את ההופעה של הזמר מוטי שטיינמץ - בהפרדה.

לטענת ח"כ ארבל, ההחלטה אינה סבירה ולא מידתית, מנוגדת לחוק ופוגעת בזכות לשוויון של הציבור החרדי המקיים את אירועי התרבות שלו בהפרדה.

בעתירה, שהגיש יחד עם עו"ד ישראל באך, טען ח"כ ארבל כי האירוע המדובר כמו אירועים נוספים המתקיימים בהפרדה, אינם באים לכפות אורח חיים על מי שאינו נוהג כך, אלא מייצגים קבוצת אנשים המבקשים זאת, שגם להם מגיע להנות מאירועים עירוניים בעיר מגוריהם.

העתירה אף מסתמכת על פסיקת בג"צ התומכת בדרישה זו וקובעת כי במצב כזה: "לא רק שאין מניעה משפטית לאפשר לה לנהוג כך, ייתכן שאף יש לנסות לסייע בידה, שכן ההתיישבות באמונותיו ובצרכיו הדתיים של כל אדם היא מעקרונות היסוד של המשפט הישראלי".

ארבל מבקש מבית המשפט להורות על ביטול פסק הדין שניתן רק מכח הסכמת העירייה השגויה, ולהורות על קיום דיון דחוף לגופה של העתירה בו תוצג עמדתנו או לחלופין להעביר את הסוגיה להכרעת בג"ץ.

כזכר, לאחר ביקורת קשה שהופנתה לעבר בית המשפט, בדוברות בית המשפט טענו כי מדובר בפסק דין שניתן בהסכמת הצדדים: "קריאת פסק הדין היתה מגלה כי הוא ניתן בהסכמת כל הצדדים לעתירה ובהם עיריית עפולה, זאת מאחר שלא היתה מחלוקת בין הצדדים באשר לאיסור ההפרדה בין גברים לנשים במרחב הציבורי על פי הדין בישראל ועל פי החלטה שקיבלה בנושא זה ממשלת ישראל".