אאא

מעמד הוקרה וחלוקת פרסים לנבחנים בע"פ על מסכתות 'נדרים' ו'סוכה', נערך בישיבת זוועהיל בהשתתפות האדמו"ר.

עשרות הבחורים נבחנו על מסכתות הש"ס במסגרת מפעל הבחינות וקרן הפרסים 'אילנא דחיה' שע"י ישיבת תורת שלמה-זוועהיל.

האדמו"ר נשא דברים בפני בחורי הישיבה בעניין חשיבות לימוד התורה ובעניין החזרה על הלימוד וידיעת מסכתות בע"פ.

האדמו"ר איחל בדבריו הצלחה רבה לבחורים המתמידים לקראת פתיחת השנה החדשה.