אאא

לאחר הסערה אתמול (שלישי), עם עיכוב הלווייתה של אמו של בעל שמעגן את אשתו על ידי הרב הראשי הרב דוד לאו והפשרה שהושגה לאחר מכן על פי הרבנות הראשית שאפשרה את קיום הלוויה, היום טוען הבעל עצמו כי לא דיברו איתו כלל וכי בניגוד לדיווחים, לא התחייב או הסכים לתת גט.

הבעל מסר את גרסתו לעיתונאי יקי אדמקר ב'וואלה' לטענתו כל הדברים שנאמרו כביכול בשמו אינם נכונים וכי מדובר בשימוש ציני שנעשה בסיפור למטרות פרסומיות.

מלשכת הרב לאו נמסר בתגובה: "צר לנו כי אותו בעל מעגן אשר במשך למעלה מ-15 שנה מסרב לשחרר את אשתו מכבלי עגינותה, ממשיך בסירובו למרות הסיכומים שהושגו. אותו אדם אשר לא חס על אמו ולא על משפחתו, כאשר הוא אף נשא אישה שניה והמשיך בחייו. נשיא בית הדין הגדול ימשיך במלחמתו הבלתי מתפשרת בתופעת סרבנות הגט ויעשה כל שביכולתו, כולל סנקציות החמורות ביותר, בכדי לסיים כל מקרה עגינות שיגיע לפתחו".

כזכור, אתמול החליט נשיא ביה"ד הגדול הגאון הרב דוד לאו, לעצור הלוויה של אישה, כעונש חריג נגד בנה המסרב לתת גט לאשתו, לאחר מכן נטען כי הסרבן נכנע - לכאורה. הבעל המעגן הודיע על פי הודעת הרבנות הראשית כי יציית לבית הדין ויגרש כדת את האישה שעיגן, ובשל כך הלוויה של אמו נערכה במועד, כפי שתוכנן תחילה.

בהודעת לשכת הרה"ר נמסר, כי "לאחר ישיבה של בא כוח האישה ומשפחת הנפטרת בבית הדין, והיות והצדדים נמצאים במדינות שונות ואין דרך להביאם לדיון באופן מיידי, הגיעו הצדדים להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה בערבות כספית בבית הדין, כי הבעל המעגן יגיע לדיון בהקדם בבית הדין ויציית לפסקיו".

"בשל כך כעת תובא האשה לקבורה בשעות הקרובות", נחתמה ההודעה מטעם הגר"ד לאו.

כזכור, בפסק הדין התקדימי כתבו הדיינים: "לאחר שהבעל מעגן את אשתו כט"ו שנים וגם נשא אשה אחרת על אשתו לפני כחמש שנים, שלא כדת ולא כדין, וכבר נפסק עליו שהוא מסרב ועומד בסירובו לגרש את אשתו לאחר שהיה פסק דין של חיוב גט על פי בית דין של ארצות הברית".

"אנו בית הדין מחליטים ומורים על פי ההלכה דעת תורה - לא להרשות את קבורת אמו בקבר ישראל עד שבנה יגרש את אשתו", הוסיפו הדיינים בראשות הגר"ד לאו.
 
אלא שכאמור, הבעל המעגן עצמו טוען כי הוא לא קשור להחלטה כלל, ולדבריו מדובר בניסיון של הרבנות לרדת מהעץ הגבוה עליו טיפסו בעיכוב ההלוויה.