אאא

אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת החתונה לנכדת האדמו"ר מסטראפקוב, בת לבנו הרב דוד צבי הלברשטאם, רב ביהמ"ד סטראפקוב וראש כולל מנחת מאיר.

החתן הוא הבחור אהרן לייזער, בנו של הרב יעקב שאול לייזער, רב קהילת צאנז בעיר אלעד.

בסידור קידושין כובד דודו של החתן הרב משה שאול קליין, רב שכונת אור החיים בבני ברק, ובברכה אחריתא כובד האדמו"ר מסטראפקוב.

לאחר ברכת המזון התקיים מעמד ה'מצווה טאנץ' בו רקד האדמו"ר עם הכלה בריקוד של מצווה.