אאא

בחסידות סאדיגורה ובאיאן מציינים הערב (שלישי) ומחר את יום פטירתו של האדמו"ר הזקן מסאדיגורה, רבי אברהם יעקב פרידמן זיע"א.

האדמו"ר זיע"א נולד לאביו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א בשנת תק"פ, ובהגיעו לפרקו הוא נישא לבתו של בעל ה'בית אהרן' מקרלין זיע"א .

תחילת כהונתו כאדמו"ר בסדיגורה החל  לאחר פטירת אחיו הגדול, הרב רבי שלום יוסף זצוק"ל, ששימש כאדמו"ר זמן מאד קצר עד שנפטר, ובשנים שלאחר מכן הוא זה שייצג את בית רוז'ין.

האדמו"ר הזקן מסאדיגורה היה ידוע בחיבתו הגדולה לארץ ישראל, ואף פרסם מכתב מיוחד הקורא ליהודי העולם לעלות ולהתיישב בארץ ישראל.

בנוסף הוא עמד בראשות 'קופת מעות ארץ ישראל', במסגרתו היה אוסף סכומי כסף גדולים, אותם היו מעבירים לדרי ארץ ישראל.

אביו רבי ישראל זצוק"ל העיד על בנו שהוא יכול לראות מרחוק דברים נפלאים וגנוזים.

בשנת תרט"ז נכלא האדמו"ר בהאשמה שקרית של זיוף כספים, והוא שוחרר רק בכ"ג בתמוז בשנת תרי"ז, תאריך אותו מציינים בחסידויות באיאן וסאדיגורה כיום חג.

האדמו"ר נסתלק לבית עולמו בתאריך י"א אלול בשנת תרמ"ג והוא נטמן בסאדיגורה לצד אביו, והוא השאיר אחריו שני בנים.

רבי ישראל זצוק"ל, שמילא את מקומו בחסידות סדיגורה ורבי יצחק זצוק"ל שייסד את חסידות באיאן.

בחסידות באיאן יערוך הערב האדמו"ר את שולחנו בשעה 20:30, לאחר תפילת מעריב.

גם בחסידות סאדיגורה יערוך הערב האדמו"ר מעמד 'לחיים טיש' לרגל ההילולא, בבית האכסניה בלוס אנג'לס, שם הוא שוהה.