אאא

שמחה גדולה הלילה בחסידות סאטמר לאחר שנכדו של האדמו"ר התארס הלילה, פחות משבועיים לאירוסיו של אחיו הגדול.

החתן הוא הבחור החשוב מנחם אפרים בנו השני של אב"ד סאטמר בירושלים הגאון הרב חיים צבי טייטלבוים, בנו של האדמו"ר מסאטמר.

הכלה היא נינת הגאון רבי שלמה לייב ויינברגר, חבר בד"צ 'קהל יטב לב' סאטמר בוויליאמסבורג, ובתו של הגאון רבי יואל טייטלבוים, רב קהילת 'תפארת מרדכי' בוויליאמסבורג.

במעונו של האדמו"ר נערכה הלילה שמחת ה'ווארט' בהשתתפות האדמו"ר וחלק מהחסידים.