אאא

בחצר חסידות ויז'ניץ מסכמים את ימי ראש השנה בהתעלות וברוחניות גדולה.

אלפי החסידים הגיעו לשהות במחיצת האדמו"ר בבית המדרש מרכז חסידי ויז'ניץ בבני ברק, שם עברו רבים מתושבי העיר לפני האדמו"ר כדי להתברך לשנה טובה, בלילה הראשון של ראש השנה, לאחר תפילת מעריב.

בשעות שלאחר מכן ערך הרבי 'טיש' מיוחד, שבמהלכו נשא דברי תורה בעניין מצוות 'צדקה', ובעניין מצוות פדיון שבויים, לה היו שותפים אנשי החסידות בחודשים האחרונים.

בהלה אחזה את מתפללי בית המדרש, כאשר באמצע תפילת מוסף של היום הראשון של ראש השנה, הורגש לפתע ריח חריף של אש, ולאחר בדיקה התברר כי מנוע של אחד המזגנים נשרף.

ב'טיש' שערך האדמו"ר בלילה השני של החג חילק הרבי פירות ורימונים לנגידים ועסקני החסידות, ובראשם ראשי המוסדות והכוללים.

במוצאי ראש השנה נכנס הרבי ל'טיש' נעילת החג, שם נשא דברים בעניין פגעי הטכנולוגיה, ותקף את אלו שמחזיקים במכשירים שאינם מסוננים, אותם כינה 'מעכבי ביאת המשיח'.