אאא

ביום חמישי האחרון התקיימה שמחת אירוסי בנו של הגאון רבי יוסף נח טוננפלד, מרבני שכונת פרדס כץ בבני ברק. הכלה היא בתו של הגאון רבי מרדכי דינר, ראש רשת הכוללים 'דעת שמואל' של 'הפלג הירושלמי'. 

מי שקרא את ה'תנאים' בשמחה היה גאב"ד חניכי הישיבות, הגאון רבי מרדכי גרוס, שהגיע לשמחה מטעם משפחת הכלה ולא ראשי הישיבה בה לומד החתן, כנהוג.

הגר''מ גרוס בתנאים (באדיבות המצלם)
הגר"מ גרוס בתנאים (באדיבות המצלם)

ל'כיכר השבת' נודע כי רבני ישיבת פוניבז' בה לומד החתן, הגר"ש מרקוביץ והגר"א דויטש, החליטו להחרים את השמחה, ואף דרשו מבחורי הישיבה, חבריו של החתן לא להשתתף בשמחתו.

הסיבה להוראה החריגה הינה כי מדובר בחתן צעיר מידי, בשנתו הרביעית בישיבה בלבד, המכונה "קיבוץ א'".

שמחת האירוסין (באדיבות המצלם)
שמחת האירוסין (באדיבות המצלם)
הגדלה

יצוין כי בעקבות ההוראה, שום רב מהישיבה בה לומד החתן לא הגיע לאירוסין וכך גם כל חבריו החרימו את השמחה. כפי הנראה כך צפוי להיות גם בשמחת החתונה. 

יודגש כי המנהג להחרים שמחות של חתנים צעירים קיים בכמה ישיבות בארץ, החשש של ראשי הישיבה הוא מרפיון שיהיה אצל הבחורים הצעירים שחבריהם החלו להתארס.