אאא

בעיר בני ברק מתנהלת בתקופה האחרונה, בעיקר מאחורי הקלעים, מאבק של גופים שונים נגד מערכת הכשרות של רבני העיר, הרב יצחק אייזיק לנדא והרב שבח צבי רוזנבלט.

בצעד חריג, החליטו רבני העיר לצאת במכתב חריף נגד אותם גורמים, בלי לציין את שמותיהם, ומאשימים אותם בפגיעה ביכולת שמירת הכשרות והצניעות בעיר.

נוסח המכתב המלא: 

תחת הכותרת "אחי אל נא תרעו", כותבים רבני העיר בני ברק: "הננו פונים בזה ברבים בהמשך לדברינו בדרשות שבת שובה שנה זו".

"נתמנינו ע"י גדולי ישראל מכל החוגים להיות נטורי קרתא קדישא הדין, לשמר את ייחודה של העיר היקרה לנו בני ברק, בצביונה, כעיר התורה והחסידות, עיר של קדושה וצניעות, עיר שהכשרות שלה היא כבבית הפרטי".

"לצערינו, ישנם כאלו אשר מטרות אחרות - כקנאה תאווה כבוד וממון - מנהלות אותם, ומנסים לשכנע בעלי עסקים ואולמות שמחה וכדו' לעזוב את הכשרות שלנו, או לא לבקש את כשרות זו".

"מעבר לפגיעה בכשרות עצמה, הרי"ז פוגע ביכולת השמירה על קדושת וצניעות העיר, וגורם לאיבוד ח"ו של צביונה המיוחד. והחלשת כוחנו כשלוחי גדולי ישראל בניהול רבנות העיר".

"פונים אנו בזאת אליכם: ראו כל הארץ לפניכם! השאירו לנו פינת יקרת זו לעבדה ולשמרה כפי שנשתמרה מקדמת דנא, ומשמים יצליחו דרכינו".

הרבנים חותמים לצד הכיתוב "הכותבים וחותמים מתוך דאגה ואחריות לעירנו הי"ו אמן".

כאמור, הרבנים לא מציינים במכתבם החריג מי הם אותם גורמים, אך ככל הנראה מדובר בגורמים המבקשים לנצל את ההזדמנות על מנת לשכנע בעלי עסקים, בדגש על בעלי אולמות, לעבור למערכות כשרות אחרות.

כפי שציינו, עד כה המאבק התנהל בעיקר מאחורי הקלעים, מלבד אי אילו דיווחים על אולם מסוים שביקש לשנות את כשרות המקום, אך בסוף המהלך לא יצא אל הפועל. כעת, מכתב הרבנים מציף את המאבק, והופך אותו לגלוי.