אאא

אלפים השתתפו אמש (חמישי) בעצרת ההספד המרכזית, על סילוקו של פוסק הדור הגר"נ קרליץ זצ"ל, בהיכל ישיבת פוניבז' בבני ברק, שם ספדו לו מרורות גדולי הרבנים וחתנו הגר"ש רוזנברג, גאב"ד בד"צ בני ברק.

מסע ההספדים נפתח בדברי נשיא הישיבה הגר"א כהנמן: "רבי ניסים היה מראשוני תלמידי הישיבה, וראשוני אברכי הכולל, וכשהסבא מרן הרב מפוניבז' חיפש מישהו שיסדר קידושין במקומו, הוא לימד את רבי ניסים את כל ההוראות הנצרכות". "זה שיש היום ישיבות הוא זה שדאג לזה, כולם יודעים על הזכות הגדולה שהיתה לו, וצריך להוקיר לו טובה, למרות שהוא אמר שעשה את מה שצריך לעשות ולא צריך להקיר לו טובה. אבל אנו כן צריכים"‏‎‏.‏‎

הגר"א כהנמן הוסיף ואמר כי "רבי ניסים לא היה מדבר הרבה, אמר את הפסק ובדרך כלל לא הסביר למה, לפעמים ביאר יותר, אבל לפעמים אמר שככה הפסק, ולא הוסיף. אבל הכל מסיני נתנה. וה' יתן שכל מה שהוסיף ובנה ימשיך לדורות הבאים".

לאחמ"כ נשא דברי הספד ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: "רבי ניסים היה לו השפעה גדולה מאוד, החזון איש באגרת כותב בעל תורה אמיתי ההשפעה ניכרת על הסביבה. אפילו שלא עושה כלום. רבי ניסים היה לו השפעה מיוחדת. כשמסר שיעור לבעלי בתים כשהיה צעיר מאוד, הם מאוד התפעלו מההסברה שלו. כשהקים את הבית דין הצליח להשפיע הרבה, ודברים שאף אחד לא יכל לעשות הוא עשה. גם בחוט שני רואים שהיה לו השפעה של אהבת תורה, יראת שמים ומידות טובות וגם מסר הרבה שיעורים ובכולם השפיע על כולם.

"כיוון שהשפיע על כולנו, אנחנו צריכים להוסיף זכויות בשבילו, כיוון שמשפיעים מעשים טובים בשבילו בעולם הוא מקבל גן עדן כמו שכתוב על משה רבינו, ואין סוף לעולם הבא שיש לו בזכות. ולכן אנחנו חייבים לזכות אותו בעוד עוה"ב, בתורה ומעשים טובים שנעשה לעילוי נשמתו אז יוסיף לו זכויות עצומות, לנו חסר ההשפעה שלו. צריך לחזק את עצמנו במידות טובות ובתורה. ולא להקפיד אחד על השני גם לזה שעורר לי צער, כי הצער זה דבר טוב בשבילי שיפשפש במעשיו, וחוץ מזה שהוא רק שליח. לאדם מטבעו יש יצר הרע, וכדי להתגבר עליו רק ע"י קביעות בספרי מוסר. וזה לא מידת חסידות, זה חיוב על כל אדם. ‏לכל אדם יש מה לתקן, וספרי המוסר הם שנותנים לאדם את הכח לעלות ו‎להתקדם במעלות עליונות, וצריך לעסוק בתורה בלי היסח הדעת‎‏".

ראש הישיבה סיים את ההספד ואמר: "סדר המוסר הוא סדר חיוני מאוד, ושנזכה לתקן את כל מה שצריך".

לאחר מכן נשא דברים ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כתוב בפרשה 'ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ'. אמר רב שאלו היו ימי אבלו של מתושלח שנפטר לפני שבעה ימים. ולכאורה הרי יכול להיות בתיבה. אלא הפשט שהוא מגן על הדור. ורש"י גם אומר. והפשט כי כשהצדיק בעולם אז לא יכול להיות מבול. הוא מגן על כל העולם. הימים של השבעה זה שצריך להחיות אותו, לדבר בשבחו, כשאדם גדול נפטר כתוב שהקב"ה אומר ראו מה הבריות אומרות עליו. והפשט שרוצה לראות מה התוצאות של המעשים, כמה אנחנו מתעוררים ולמדים מדרכיו, ולכן מי שלא מתאבל הוא אכזרי.

"הבית שלו היה כלום, כיסאות שבורות, כאן לא היה לו כלום, אבל בגן עדן יש לו. זה נקרא חיים. ותמת שרה כתוב "שני חיי שרה" שהיא חיה כאן ימים תמימים, שלמים, שכל ימיה חיה ככה. וזה נקרא חיים. ואם הוא קיים אז יש המשך. בשבעת הימים של ההספד, מסתובב מלאך כאן בעולם ולכן אין מבול. כשהוא למד בישיבה היה יושב בשקט ולומד, אף אחד לא היה שומע אותו, הוא שתק וגדל להיות פוסק הדור. היה עוד אחד בישיבה שהיה לומד כל הזמן ושותק, זה שיצא כעת מכאן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הזכרתי בהלוויה שנפרעים מן הספדנים, בגלל שלא אומרים דברים נכונים, אבל אצל רבי ניסים כל מה שאני יגיד לא יספיק הכל היה בו, רבי ניסים היה מלאך שהסתובב בינינו, היה עניו מאוד אבל לא החזיק מעצמו כלום. אנחנו צריכים לא לשכוח שכזה צדיק היה בינינו וכעת הוא חסר לנו. אמרתי כבר בהלוויה שישיבת פוניבז' שייכת לרבי ניסים, הישיבה הייתה במצב קשה, אבל כח הפסק שלו החזיק את הישיבה. תראו כעת את התוצאות. רבי ניסים ידע מה זה הישיבה וראה את הרב מפוניבז', כעת זה הכל שאריות של הדור הקודם. אנחנו צריכים להתחזק במתי יגיעו מעשי למעשי אבותי".

סיים את מסע ההספדים חתנו הגאון רבי שריאל רוזנברג שפתח ואמר שרואים את החומרה של אלו שמתעצלים בהספדו של חכם. "כתוב בגמרא שתלמיד חכם שמת מי יביא לנו תמורתו. כי אין תמורה ואין חליפין, לכן היה עונש גדול כשנתעצלו בהפסדו של יהושע בן נון. חז"ל אומרים ‎שסילוק‎ם של צדיקים קשה יותר מחורבן בית המקדש. ‏ה‎אלשיי‎ך מסביר שכל חכם יש לו את החלק של החכמה שלו. ‏כתוב שאסור ל‎התאבל יותר מידי. שלושה לאבל אבל ב‎חכם צריך יותר. הוא למד כאן בישיבה למד כמו כולם, היה בחור כמו כולם וכולם יכולים לגדול ככה. כשהוא למד הוא למד בעיון גדול, ויכלו לעמוד לידו עשרים דקות עד ששם לב שמישהו עומד לידו.

"בחתונה שלי זה היה החתונה הראשונה במשפחה, כולם כבר המתינו ב‎אולם. אבל הוא עוד מסר שיעור ב"ירחי כלה" ורק אחרי שגמר למסור את השיעור הגיע ישר לאולם של החתונה".‏‎‏‎

הגר"ש סיים את הספדו ואמר: "כתוב ביערות דבש שאחרי פטירת אדם גדול, המידות של האדם מסתובבות בעולם. וכל אחד יכול לזכות בהם. והפשט שבימים האלה יותר קל להשיג את הגדלות והמעלות של הנפטר ויש יותר סייעתא דשמיא להשיג את המעלות שלו. וכל אחד שזוכה לקבל את המעלות זה גם זכות לנפטר, ויה"ר שלא יהיה יותר פטירתם של צדיקים".

מיד לאחר ההספד אמר בנו הרב מרדכי אליהו קרליץ קדיש דרבנן וקהל האלפים אמר "אמן'.